Krótkopowěsće (14.05.19)

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Zelena swěca za běrow data

Budyšin. Za serwisowy běrow za komuny w serbskim sydlenskim rumje je Budyski wokrjesny sejmik wčera zelenu swěcu dał. Z jednym hłosawzdaćom su wokrjesni radźićeljo wobzamknyli, zo přewozmje Budyski wokrjes nadawk, zarjadować běrow, kotryž ma so hłownje wo přełožki starać. Srědki přewostaja Sakska we wobłuku serbskeho komunalneho programa.

Saněrowanje wjele dróše

Lubuš. Ponowjenje Lubušanskeho (Laubusch) kulturneho domu budźe dróše hač wobličene. Kaž wjacore regionalne medije informuja, je so suma z nimale 370 000 eurami potrojiła. Předewšěm wohnjoškit w domje maja minimalnym zakonskim žadanjam přiměrić. W Lu­­bušanskim kulturnym domje běchu do a hišće po přewróće mnohe serbske předstajenja wotměli, kaž ptači kwas SLA.

Sulšečenjo sej dobyće zapisali

Krótkopowěsće (13.05.19)

Montag, 13. Mai 2019 geschrieben von:

Tankownju na A 4 nadpadnyłoj

Budyšin. Na awtodróhowym zastanišću Hornja Łužica na A 4 blisko Słoneje Boršće bu něhdźe w 3.10 hodź. tankownja do směra na Zhorjelc nadpadnjena, kaž polici­ja wozjewi. Jedyn skućićel bě pře­dawarce tankownje z pistoli podobnym objektom wohrozył a žadaše sej pjenjezy. Žonje so na to schowaštej. Pokradnyłoj nadpadnikaj ničo njejstaj. Policija pře­pytuje nětko pospytaneho rubježneho wudrěwanja dla a pyta za swědkami.

Susanne Heinrich počesćena

Zgorzelec. Film „Melancholiska holca“ filmytwórče Susanny Heinrich dósta hłowne myto 16. nysoweho filmoweho festiwala w třikrajowym róžku. „Z hu­morom měri so režiserka ... na paradoksy našeho moderneho swěta“, rěka we wopodstatnjenju jury. Z 10 000 eurami dotěrowane hłowne myto je sakska ministerka za wuměłstwo Eva-Maria Stange (SPD) sobotu w Zgorzelecu přepodała.

Zahaja kónčne pruwowanja

Krótkopowěsće (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Zhladuja kritisce na domiznu

Berlin. Hudźbna skupina Silbermond w swojim nowym spěwje „Mój wuchod“ kritisce na swoju domiznu zhladuje. W dźensa wozjewjenej akustikowej baladźe tematizuje skupina ze spěwarku Stefanie Kloß njepřećelske nadběhi na wukrajnikow a pačenje towaršnosće. „Škałby du přez swójby a škałba dźe tež přeze mnje. Wšako wěm: Ze srjedźnym porstom problem njerozrisamy“, w spěwje rěka.

Nastupny wopyt pola Serbow

Budyšin. Nowy nawoda Smochčanskeho Domu biskopa Bena Sebastian Kieslich chce nawjazać na dobre zhromadne dźěło swojeho předchadnika z Domowinu a jeho zarjadnišća jako spěchowanskeho čłona třěšneho zwjazka. To wobkrući Kieslich na wčerawšim nastupnym wopyće w Serbskim domje, hdźež je so z předsydu Dawidom Statnikom a jednaćelom Markom Kowarjom rozmołwjał.

Serbowce najlěpšej

Krótkopowěsće (09.05.19)

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

Nowu zběrku předstajił

Drježdźany. Varnsdorfski basnik Milan Hrabal je předwčerawšim w Drježdźanskim měšćanskim muzeju swoju němsku zběrku basnjow „Wenn die Fische davonfliegen“ předstajił. Wona je njedawno w Ludwigsburgskim nakładnistwje Pop wušła. Hrabal čitaše swoju lyriku w čěšćinje. Přełožki Petera Gehrischa přednjese před něhdźe 25 připosłucharjemi Róža Domašcyna.

K zachowanju serbšćiny

Drježdźany. Sakscy Zeleni chcedźa, zo stanje so jich angažement za serbske naležnosće wočiwidniši. Tohodla budu jutře w Budyšinje serbske dźěłowe zjednoćenstwo załožić. Z nim wotpohladuja k zachowanju serbskeje rěče a kultury wšědny dźeń přinošować. Wosebje wažne jim je, zawěsćić serbsku syć pěstowarnjow a šulow kaž tež rozšěrić poskitk serb­skorěč­neje wučby za wšitke generacije.

Zhromadnje kemše swjećić

Krótkopowěsće (08.05.19)

Mittwoch, 08. Mai 2019 geschrieben von:

Fontane a błótowscy Serbja

Choćebuz. Wustajeńca „Błóta – kabinetny kus krajiny“ w Choćebuskim měšćanskim muzeju wěnuje so spisowaćelej Theodorej Fontanemu a błótowskim Serbam. Braniborska ministerka za kulturu Martina Münch (SPD) ju dźensa nawječor wotewrje. Braniborska spěchuje jubilejne lěto „fontane.200“ z dohromady 1,87 milionami eurow.

Myto za hwězdnu jězbu dóstali

Zhorjelc. Zhromadnje ze zaměrowym zwjazkom Kolesowarska šćežka Muldetal bu Zhorjelski wokrjes ze Sakskim kolesowarskim mytom wuznamjenjeny. Minis­terstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad počesći dobyćerjow z mytom w hódnoće 10 000 eurow. Tradicionalne zarjadowanje Zhorjelskeho wokrjesa je hwězdna kolesowarska jězba. Přichodna tajka wotměje so 11. meje.

Durje přehladki zaso wotewrjene

Krótkopowěsće (07.05.19)

Dienstag, 07. Mai 2019 geschrieben von:

Busowi šoferojo znowa stawkuja

Budyšin. Dalšeho warnowanskeho stawka dla wostanu tež busy tzwr Regionalbus Hornja Łužica jutře, srjedu, wot ranja w dwěmaj 24 hodźin w depoće. Wot namołwy dźěłarnistwa ver.di potrjecheny je linijowy kaž tež šulerski wobchad. Dźěłarnistwo wojuje wo jasny přirost mzdy. W dotalnych třoch jednanjach njejsu so dźěłodawarjo a ver.di zbližić móhli. Štwórtk rozmołwy dale du.

Volker Braun wosomdźesatnik

Drježdźany. Sakska akademija wuměłstwow je w Berlinje bydlaceho spisowaćela Volkera Brauna k jeho wosomdźesaćinam jako časoweho swědka a chronista hódnoćiła. Rodźeny Drježdźanjan je čas žiwjenja do woprawdźitosće zapřimnył, rjekny prezident Holk Freytag wčera w sakskej krajnej stolicy. Braun, kiž słuša k najwažnišim němsko-němskim spisowaćelam powójnskeje doby, narodźi so 7. meje 1939 w Drježdźanach.

Akciski tydźeń zahajeny

Krótkopowěsće (06.05.19)

Montag, 06. Mai 2019 geschrieben von:

Premjera na mejskim nyšporje

Róžant. Mnozy wěriwi su wčera mejski nyšpor Towarstwa Cyrila a Metoda z kapłanom Jensom Bulišom w Róžeńčanskej cyrkwi dožiwili. Wobrubił je jón muski chór Delany pod nawodom Pawoła Šołty-Kulowskeho ze serbskimi a łaćonskimi kěrlušemi. Premjeru měješe choral „Panis angelicus“ z pišćelowym přewodom Chrystofa Mikławška.

Seniorojo SŠT we Wendlandźe

Budyšin. Seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa podachu so wčera na swoju lětušu kubłansku jězbu, a to do Wendlanda. Z přewodom muzejownika Wernera Měškanka z Choćebuskeho Serbskeho muzeja chce sej 44 čłonow SŠT a dalšich zajimcow zbližić něhdyšu słowjansku kónčinu njedaloko Hannovera a so zaběrać z Drjewjanskimi Słowjanami.

Panceraj we wobsydstwje města

Krótkopowěsće (03.05.19)

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:

Daruja za jubilej wobory

Pančicy-Kukow. Za 150. róčnicu załoženja dobrowólneje wohnjoweje wobory Pančicy-Kukow dochadźeja do gmejnskeho zarjadnistwa šćedriwe dary. Na wčerawšim posedźenju přiwzachu Pančičansko-Kukowscy gmejnscy radźićeljo daraj po 150 eurach wot inženjerskeho běrowa a metal předźěłaceho zawoda. Tež logopediska praksa je mjez druhim pjenjezy za jubilej wobory přewostajiła.

Zarjad z nowej nawodnicu

Budyšin. Wojerowčanka Katja Schimke je nawodnistwo Budyskeho financneho zarjada přewzała. Šef zarjada sakskeho financneho ministerstwa Dirk Diedrichs je ju zhromadnje z prezidentom krajneho zarjada za dawki a financy Karlom Kröllom oficialnje do zastojnstwa zapokazał. Studowana juristka Budyski zarjad hižo wot 1. decembra nawjeduje.

Wusłužene psy na předań

Krótkopowěsće (02.05.19)

Donnerstag, 02. Mai 2019 geschrieben von:

Bjez wjetšich mylenjow

Zhorjelc. Wałporna nóc w Hornjej Łužicy bě dosć měrna. To je facit policije, kaž z medijoweje zdźělenki wuchadźa. Dźesać wšelakich deliktow su zastojnicy registrowali. W Stróži pola Rakec su šesćo młodostni hosći chodojtypalenja nadběhowali a někotrych lochce zranili. W Bjezdowach (Klein Partwitz) spytachu młodostni meju wobškodźić, při čimž dóńdźe k rozestajenjam.

Wólbne pruwowanišća

Berlin. Dohromady 13 stronam, jich zwjazkowym předsydam a načolnym kandidatam je mjeńšinowa rada wólbne pruwowanišća k wólbam Europskeho parlamenta 26. meje připósłała, informuje mjeńšinowy sekretariat w Berlinje. Wotmołwy kaž tež wućahi z wólbnych programow stron k mjeńšinopolitiskim temam chce mjeńšinowy sekretariat w interneće wozjewić.

Z nowym wobhospodarjerjom

Krótkopowěsće (30.04.19)

Dienstag, 30. April 2019 geschrieben von:

Wałporne wohenje budu

Budyšin/Zhorjelc. Móžny zakaz wałpornych wohenjow suchoty dla je z blida. Po dešću zašłych dnjow njewidźi Budyski wokrjesny wohnjowy mišter Manfred Pe­thran přičiny, je zakazać. Mjeztym su nje­znaći wjac hač 21 hromadow w Zhorjelskim a Budyskim wokrjesu dočasnje wotpalili, zdźěli Zhorjelska policajska direkcija. Mjez druhim je so w Hrubjelčicach, Kanecach, Malešecach a Złyčinje paliło.

Akciski tydźeń zahajeny

Drježdźany. Z wjacorymi zarjadowanjemi su dźensa akciski tydźeń „Zhromadne šule w Sakskej – Dlěje zhromadnje wuknyć“, kiž traje hač do 5. meje, zahajili. Wobdźělene su na tym tež Wojerecy, Kamjenc a Žitawa. Dotal předleži 33 815 podpismow, trěbne je 40 000. Zaměr iniciatiwy je, zo dźěći dlěje zhromadnje wuknu a njetrjebaja so po 4. lětniku rozsudźić, hač du na gymnazij abo nic.

Wudrjeńca zaso přistupna

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi