Policija (13.06.18)

Mittwoch, 13. Juni 2018 geschrieben von:

Dobroćiwosć znjewužiwał

Kinspork. Z woporom dobroćiwosće sta so zawčerawšim připołdnju 84lětny muž w Kinsporku. Na parkowanišću před kupnicu prošeše jeho njeznaty, hač móhł jemu pjenjezy měnjeć. Jako rentnar na to za drobnymi pjenjezami pytaše, wuća­hny jemu cuzy w starobje 40 do 50 lět něhdźe 80 eurow z móšnje. Starcej je to hakle pozdźišo napadnyło. W tym zwisku policija hišće raz na to skedźbnja, zo měli předewšěm starši ludźo kedźbliwi być, hdyž jich něchtó prosy jemu pje­njezy měnjeć. Strowa njedowěra móže w tajkich padach pomocliwa być.

Policija (12.06.18)

Dienstag, 12. Juni 2018 geschrieben von:

Lětadło nuzowje přizemić dyrbjało

Sulšecy. Jako lećeše ultralochke lětadło minjenu sobotu připołdnju z Kamjenca do Rózborka, jeho motor nadobo wupadny. 62lětny pilot zahaji tuž nuzowe přizemjenje a sadźi mašinu pola Sulšec do žitnišća. Při tym přeprěči wón pólny puć, na čož so kolesa lětadła wotłamachu a pilot so zrani. Wuchowanske jězdźidło dowjeze jeho do chorownje. Skóncowane lětadło su najprjedy raz za dalše přepytowanja sćazali. Kelko škody je při njewšědnej akciji nastało, njeje hišće znate.

Policija (11.06.18)

Montag, 11. Juni 2018 geschrieben von:

Specialne jězdźidło fuk

Zhorjelc. Wosebje ćežke transporty přewodźace jězdźidło su njeznaći sobotu popołdnju w Zhorjelcu pokradnyli. Napadnje žołte wobarbjene awto typa Renault ma hódnotu něhdźe 70 000 eurow. Za specialnym jězdźidłom nětko mjezynarodnje pytaja.

Policija (08.06.18)

Freitag, 08. Juni 2018 geschrieben von:

Wochłódźenje pytali

Kubšicy. Wobstajnje horce wjedro bě snano přičina padustwa w Kubšicach. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěla, běchu so njeznaći w času wot minjeneje póndźele do srjedy dopołdnja do firmy na Lubijskej dróze zadobyli. Tam měrjachu so na sudobja z chłódźenskim srědkom. 14 wjetšich blešow, dohromady 100 kilogramow ćežkich, su pokradnyli. Předewzaćel trochuje škodu na ně­hdźe 6 000 eurow. Za čo móhli paduši chłódźensku maćiznu wu­žiwać, bohužel znate njeje.

Policija (07.06.18)

Donnerstag, 07. Juni 2018 geschrieben von:

Łopač bagra do busa zrazyła

Sprjewiny Doł. Njewšědne njezbožo sta so zawčerawšim popołdnju na Zawodowej dróze w Sprjewinym Dole. Na wob­jězdce bě 54lětny šofer z busom po puću, ­jako nadobo łopač bagra prědnju škleńcu wozydła přerazy a wulku škodu načini. 55lětny wodźer twarskeje mašiny bě po wšěm zdaću wopak wobličił, kak daloko jeje ruka saha. Na zbožo so nichtó njezrani. Sobujěducych w busu žanych njebě. Wěcna škoda pak je po informa­cijach policije z 10 000 eurami nahladna.

Policija (06.06.18)

Mittwoch, 06. Juni 2018 geschrieben von:

Wopita na staršiski wječor

Budyšin. 45lětna je so zawčerawšim wječor po puću k Fichtowej šuli ze swojim BMWjom VWja šmórnyła, swoje awto na to wotstajiła a na staršiski wječor do šule šła. Jako so wróći, policija na nju hižo čakaše. Při kontroli naměrichu pola njeje wjace hač 2,5 promilow alkohola w kreji. Domoj jěć wona w tym stawje wězo njesmědźeše.

Policija (05.06.18)

Dienstag, 05. Juni 2018 geschrieben von:

Biowotpadki so palili

Serbske Pazlicy. Z dotal njeznateje přičiny je so wčera rano w Serbskich Pa­z­licach sudobjo za biowotpadki paliło. Prjedy hač wohnjowa wobora přijědźe, so plastowe sudobjo nimale dospołnje wotpali. Płomjenja přeskočichu na pódla stejacu čornu tonu a zdźěla tež na skład palneho drjewa. Kelko škody při tym nasta, njeje hišće znate.

Policija (04.06.18)

Montag, 04. Juni 2018 geschrieben von:

Kolesowar smjertnje znjezbožił

Zhorjelc. Tragiske wobchadne njezbožo sta so sobotu wječor při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca. Kaž policajska direkcija zdźěli, jědźechu tam třo kolesowarjo na puću horu dele. Při tym so dwaj z nich wotboka dótknyštaj, na čož wobaj padnyštaj. Mjeztym zo so 57lětny muž jenož tróšku wobodrě, so jeho 51lětny přewodźer ćežko zrani. Byrnjež jeho wožiwić spytali, je wón hišće na městnje njezboža wudychał.

Policija (01.06.18)

Freitag, 01. Juni 2018 geschrieben von:

Spěšnosć měrili

Nowe Błohašecy. Na statnej dróze S 111 w Nowych Błohašecach je policija zawčerawšim spěšnosć měriła. Dowolenych je tam 50 km/h. Wot 2 600 kontrolowanych jězdźidłow bě 137 přespěšnje. Potrjecheni dyrbja w 111 padach warnowanski pjenjez zapłaćić, w 26 padach jedna so wo pokutu. Najspěšniši bě Ford ze 97 km/h. Šofer dyrbi nětko pokutu 200 eurow płaćić,­ dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

Policija (31.05.18)

Donnerstag, 31. Mai 2018 geschrieben von:

Paduši na twarnišću

Kamjenc. Šulu na Kamjenskej Hense­lowej, kotruž tuchwilu přetwarja, su sej paduši w nocy na wutoru jako cil wupytali. Tam zadobychu so do składa twarskeje firmy a pokradnychu wšelki grat kaž akušrubowak, płunowy palak a dalše. Po informacijach firmy wučinja škoda ně­hdźe 1 000 eurow.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019