Policija (28.11.17)

Dienstag, 28. November 2017 geschrieben von:

Najebać zakaz dale jěła

Słona Boršć. Na wotpočnišću při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće je policija njedźelu popołdnju transporter kontrolowała. Zastojnicy zwěsćichu, zo jězdźi­dło ani přizjewjene ani zawěsćene njebě. 55lětnej wodźerce su tuž dalšu jězbu z awtom zakazali. To pak ju po wšěm zdaću njemyleše. Přetož tři hodźiny pozdźišo su dalši policisća samsnu žonu na parkowanišću blisko Kodersdorfa znowa z transporterom lepili.

Policija (27.11.17)

Montag, 27. November 2017 geschrieben von:

Dom so dospołnje wotpalił

Wojerecy. K hašenju su wobornikow sobotu rano we Wojerecach wołali. Woheń bě w prózdnym a na předań stejacym drjewjanym domje we wulkosći 15 króć dwanaće metrow wudyrił. Wjele hašeć pak kameradojo hižo njemóžachu, dokelž běchu so płomjenja po cyłym twarjenju spěšnje rozpřestrěli. Dyrbjachu dom tuž pod kontrolu wotpalić dać. Zranił so nichtó njeje a tež za susodne domy žadyn strach njewobsteješe. Po wuprajenju wobsedźerja měješe twarjenje hódnotu něhdźe 10 000 eurow. Wohnjowi wobornicy běchu ze 14 jězdźidłami zasadźeni, a to hišće cyłu sobotu, dokelž wětřik płomjenja nastajnosći znowa zamiškori. Kriminalna policija nětko přepytuje, kak je woheń wudyrił a hač so w tymle padźe snano wo zapalerstwo jedna.

Policija (24.11.17)

Freitag, 24. November 2017 geschrieben von:

34lětneho wopiteho lepili

Gersdorf. Jako su zastojnicy patrulje Kamjenskeho policajskeho rewěra srjedu krótko do połnocy 34lětneho wodźerja Golfa w Gersdorfje kontrolowali, napadny jim „chorhojčka“ šofera. Tón měješe 1,78 promilow alkohola w kreji.

Z awta lampu pokradnyli

Bódricy. W Bódricach (Baderitz) zadobychu so njeznaći srjedu připołdnju do Opela. Pokradnyli su z njeho kapsnu lampu.

Policija (23.11.17)

Donnerstag, 23. November 2017 geschrieben von:

27lětna ćežke njezbožo zawiniła

Trjebjeńca. Z Budyšina do směra na Lubij bě wčera popołdnju 27lětna šoferka ze swojim Audijom A4 na B 6 po puću. Krótko za Bukecami přesćahny wona nakładne awto z připowěšakom. Při tym pak napřećo přijěducy Ford S-Max přepozdźe widźeše a zrazy do njeho. Wšitcy sobujěducy Forda, 41lětna wodźerka, 71lětna a dwě dźěsći w starobje dźewjeć a 13 lět, so ćežko zranichu. Wodźerka Audija a 25lětny sobujěducy poćerpještaj lochke zranjenja. Wšitkich na njezbožu wobdźělenych dowjezechu do bliskeje chorownje. Wěcna škoda wučinja něhdźe 23 000 eurow. B 6 bě tři hodźiny dospołnje zawrjena.

Policija (21.11.17)

Dienstag, 21. November 2017 geschrieben von:

Kwady kradnyli

Sepicy. Po wšěm zdaću chětro kamjenjaty puć domoj mějachu njeznaći paduši w Sepicach. Z hale na Drježdźanskej pokradnychu w času wot minjeneje soboty popołdnja do njedźele připołdnja wjacore kwady. Kaž policija zdźěla, je wobsedźer zwěsćił, zo pobrachuja nimo štyrjoch dźěćacych dalši sportowy kwad, wjacore crossowe nahłowniki kaž tež grat a narunanske dźěle. Škoda wučinja něhdźe 15 000 eurow.

Policija (20.11.17)

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:

Dróhi hładke byli

Wóslink. Na wjacorych městnach su so sobotu rano na hładkich pućach wobchadne njezboža stali. Pola Wóslinka bě 53lětny wodźer Renaulta krótko po wosmich na statnej dróze S 95 kontrolu nad swojim wozydłom zhubił. Renault zajědźe na lěwy bok jězdnje a so wjacore razy zwróći. Muž so při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu jeho z helikopterom do chorownje dowjezć. Awto so dospołnje skóncowa. Wobdźěłanja njezboža a rumowanja dla je na statnej dróze k poćežowanjam wobchada dóšło.

Policija (17.11.17)

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:

Zražka na křižowanišću

Bolborcy. K njelubemu zetkanju dweju wosoboweju awtow je zawčerawšim popołdnju na křižowanišću w Bolborcach dóšło. 71lětna wodźerka Audija bě tam ze Smochčanskeho směra přijěła a po wšěm zdaću předjězbu 55lětneje šoferki Opela njewobkedźbowała. Zražka bě tak mócna, zo so Opel z jězdnje suny a do sćěny domskeho prasny. Na twarjenju nasta něhdźe 10 000 eurow škody. Wobě žonje so snadnje zraništej. Na jeju jězdźidłomaj nasta dohromady dalšich 10 000 eurow wěcneje škody. Wobškodźene twarjenje dyrbješe statikar přepruwować. Wo wuslědku jeho posudka dotal ničo znate njeje.

Policija (16.11.17)

Donnerstag, 16. November 2017 geschrieben von:

Do pincy so zadobyli

Wojerecy. W nocy na wutoru zadobychu so njeznaći do pincy wjaceswójbneho domu na Wojerowskej Einsteinowej. Po tym­ zo běchu durje namócnje wočinili, pokradnychu 63lětnemu wobydlerjej kašćikaj piwa. Při dalšej pincy samsneho domu zwrěšćichu na durjach.

Policija (15.11.17)

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Dóstanje najwyše chłostanje

Lěskej. Při kontroli spěšnosće zawčerawšim popołdnju na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej lepichu Mercedes, kotryž ze 124 km/h přez wjes smaleše. Na jeho wodźerja čaka nětko najwyše móžne chłostanje za wobchadne delikty: tři měsacy zakaz jězdźenja, pokuta 680 eurow a dwaj dypkaj w Flensburgu.

Policija (14.11.17)

Dienstag, 14. November 2017 geschrieben von:

Nakładne awto so zwróćiło

Dobrošecy. Swoju jězbu z wulkim nakładnym awtom wčera na statnej dróze S 109 je sej jeho šofer zawěsće hinak předstajił. Krótko po 11 hodź. zajědźe wón přejara na kromu puća, suny so z jězdźidłom do přirowa a so zwróći. Nakładowane 22 tonow třěšnych cyhelow wusypny so na polo. Nimo toho so Lkw chětro wobškodźi a dźěl diesela z njeho wuběža. Nakładne awto a třěšne cyhele rumować je hač do wječornych hodźin trało.

Anzeige