Policija (13.06.17)

Dienstag, 13. Juni 2017 geschrieben von:

Pjeć lět bjez dowolnosće jězdźił

Budyšin. Jako policisća zawčerawšim wječor na Budyskich Lawskich hrjebjach 30lětneho wodźerja BMWja kontrolowachu, jim napadny, zo muž žanu jězbnu dowolnosć njeměješe. Ju dyrbješe hižo před pjeć lětami wotedać, a so wot toho časa wo žanu nowu prócował njeje. Při­wšěm je woměrje dale z awtom jězdźił. Zo so to nětko znowa stało njeby, sej policisća klučik awta hnydom wobchowachu. Nimo toho změje so njepowučomny 30lětny za jězdźenje bjez dowolnosće zamołwić dyrbjeć.

Policija (12.06.17)

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:

Błyskač wutorhnyłoj

Błócany. Na njewšědne wašnje staj w nocy­ na sobotu młodaj mužej w Błócanach (Plotzen) w Bukečanskej gmejnje tomu zadźěwałoj, zo tamniša stacionarna připrawa za měrjenje spěšnosće dale přespěšnje jěducych błyska. 20lětny a jeho­ 21lětny komplica běštaj wotwlečenki powjaz­ wokoło błyskača sćahnyłoj a z awtom typa Ford Transit cyłu připrawu wutorhnyštaj. Na to wonaj błyskač něhdźe 30 metrow za sobu ćehnještaj. Wobsadka z Budyšina přichwataceho policajskeho awta móžeše skućićelow krótko před Lubijom dosahnyć. Na awće kaž tež na městnje njeskutka w Błócanach zwěsćichu policisća wobšěrne slědy.

Policija (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

Rozestajenje mjez mužomaj a woheń

Hućina. W nocy na štwórtk je w Hućinje k namócnemu rozestajenju mjez mužomaj dóšło. Po tym zo běštaj so wobaj zhromadnje do alkohola dałoj, nadpadny 40lětny podhladny swojeho 21lětneho kumpla z cyhelom a nožom. Škodowany bu při tym snadnje zranjeny. Přiwołani policisća situaciju změrowachu. Dwě hodźinje pozdźišo w samsnym bydlenskim domje woheń wudyri, kiž alarmowani wobornicy spěšnje zhašachu. Zranił so při tym nichtó njeje. Hač zwisuje woheń z rozestajenjom mužow, policija pruwuje.

Policija (08.06.17)

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

Wopity z pokradnjenym mopedom

Budyšin. 21lětneho wodźerja mopeda typa S 51 je policija w nocy na srjedu w Budyšinje kontrolowała a při tym hnydom wjacore delikty zwěsćiła. Młody muž scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe a moped tež zawěsćeny njebě. Nimo toho měješe wón 0,78 promilow alkohola w kreji. A skónčnje so wukopa, zo bě 21lětny moped krótko do toho pokradnył. Nětko drje so z tymle padom statne rěčnistwo dale zaběra.

Kolesa wotšrubowali

Bukecy. Swjatkowny kónc tydźenja pobychu njeznaći na terenje firmy w Bukecach. Tam wotšrubowachu wot wosoboweho awta typa VW Passat wšitke štyri kolesa. Dale měrjachu so woni na Audi. Tomu pobrachujetej nětko wonkownej špihelej. Cyłkowna škoda wučinja dohromady nimale 2 000 eurow.

Policija (07.06.17)

Mittwoch, 07. Juni 2017 geschrieben von:

Kolesowarka znjezbožiła

Budyšin. Při wobchadnym njezbožu ­ćežko zraniła je so wčera kolesowarka w Budyšinje. 66lětna jědźeše na Mužakowskej do směra centruma. 25lětny wodźer wulkeho nakładneho awta chcyše tam naprawo na Schäfferowu wotbočić, ­rentnarku je po wšěm zdaću přewidźał a do njeje załoži. Při tym so wona ćežko ­zrani, tak zo dyrbjachu ju k lěkarskemu zastaranju do bliskeje chorownje dowjezć. Wobchadna njezbožowa słužba nětko za dokładnymi přičinami zražki slědźi.

Policija (06.06.17)

Dienstag, 06. Juni 2017 geschrieben von:

Motorski smjertnje znjezbožił

Družkecy. Wobchadne njezbožo sta so wčera w Družkecach (Drauschkowitz). 33lětny wodźer Audija chcyše statnu dróhu S 119 runjewon do směra na Słónkecy (Schlungwitz) přeprěčić. Při tym njewobkedźbowaše wón předjězbu motorskeho, kiž do awta zrazy. 47lětny w chorowni na sćěhi zranjenjow zemrě.

Policija (02.06.17)

Freitag, 02. Juni 2017 geschrieben von:

Hižo připołdnju wopity

Budyšin. Dokelž bě wodźer Audija A 6 zawčerawšim připołdnju w Budyšinje na puć Při Albrechtowce wotbočił, byrnjež to zakazane było, jeho policisća kontrolowachu­. W kreji šofera namě­richu na to 2,26 promilow alkohola.

Policija (01.06.17)

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:

Pomoc pytaceho hižo pytali

Kamjenc. Njewočakowanu překwapjenku dožiwi 26lětny muž zawčerawšim popołdnju­ na Kamjenskim policajskim rewěrje. Tam so wón přizjewi, dokelž chcyše někajku zwadu rozrisanu měć. Při přepruwowanju jeho personalijow pak so zastojnicy njemało dźiwachu, přetož Budyske hamtske sudnistwo młodeho muža hižo pytaše, a to z přikazom zajeća. Njebě so mjenujcy na sudniskim jednanju bjez zamołwjenja zjewił. Policisća jeho tuž k jatbowemu sudnikej dowjezechu. Tón napołoži 26lětnemu někotre wuměnjenja, na čož smědźeše wón sudnistwo najprjedy zaso wopušćić.

Policija (31.05.17)

Mittwoch, 31. Mai 2017 geschrieben von:

Jastwu zadźěwać móhł

Ottendorf-Okrilla. Takrjec z jednej nohu hižo w jastwje stał je wčera rano 45lětny wodźer nakładneho awta na parkowanišću při awtodróze A 4 blisko Ottendorfa-Okrille. Jako policisća jeho a jeho jězdźi­dło kontrolowachu, jim napadny, zo sewjerorynsko-westfalska justica za mužom z přikazom zajeća pyta. Znjewužiwanja awtowych čisłow dla bě jeho sudnistwo k wjacorym stam eurow pokuty zasudźiło. Pjenjezy pak muž dotal přepokazał njebě. Hladajo na hrožace zajeće muž zastojnikam swój dołh nablaku zapłaći a smědźeše tuž z nakładnym awtom dale jěć.

Policija (30.05.17)

Dienstag, 30. Mai 2017 geschrieben von:

Bjez dowolnosće jězdźił

Budyšin. Na Drježdźanskej dróze w Bu­dyšinje je policija njedźelu rano woso­bowe awto typa Ford zadźeržała a jeho šofera kontrolowała. Zastojnikam 28lětny muž rjekny, zo žanu jězbnu dowolnosć nima.­ Při nadrobnišim přepytowanju so wukopa, zo njebě muž prěni raz bjez jězbneje dowolnosće z awtom po puću. Tak změje so nětko statne rěčnistwo z tymle padom zaběrać. Policisća sćazachu awtowy klučik a přepodachu jón wobsedźerce Forda. Hač je wona „čornojězdźenje“ dowoliła,­ ma so hišće přepytować.

Anzeige