Policija (27.06.17)

Dienstag, 27. Juni 2017 geschrieben von:

Sydom ludźi so zraniło

Budyšin. Na zwjazkowej dróze B 96 blisko awtodróhoweje wotbóčki Budyšin-zapad je so wčera připołdnju ćežke wobchadne njezbožo stało. 65lětna wodźerka Opela bě so w prawej křiwicy na napřećiwnu jězdnju dóstała a frontalnje do Škody zrazyła. Wona a jeje sobujěduca w samsnej starobje kaž tež dwě žonje w tamnym awće so ćežko zranichu. Wodźer Škody a jeho dźěsći w starobje jednoho a pjeć lět so snadnje zranichu.

Policija (26.06.17)

Montag, 26. Juni 2017 geschrieben von:

Štyrjo zranjeni po njezbožu

Njebjelčicy. Ćežke wobchadne njezbožo sta so wčera nawječor na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic. Při wotbóčce do Kamjenca zajědźe VW z dotal njeznateje přičiny na lěwy bok jězdnje a so wjacore razy přewali. 43lětny wodźer awta, 43lětna sobujěduca kaž tež dźěsći w starobje dwanaće a wosom lět so zranichu.

Policija (23.06.17)

Freitag, 23. Juni 2017 geschrieben von:

W młodźinskim klubje pobyli

Kašecy. Młodźinski klub při sportnišću w Kašecach njeje jenož woblubowane zetkanišćo młodostnym ze wsy. Nětko pak su jim njeznaći wjeselo skazyli. Za­wčerawšim bu znate, zo bě so něchtó do kluba­ zadobył a z njeho dwě kasy z dohromady něhdźe tysac eurami pokradnył. Načinjenu wěcnu škodu trochuje jedyn ze zamołwitych na něhdźe 250 eurow. Policija za skućićelemi pyta.

Policija (22.06.17)

Donnerstag, 22. Juni 2017 geschrieben von:

Slepy pasažěr w kupjeli

Budyšin. 24lětny muž w Budyšinje je zawčerawšim policiju wo pomoc prosył, dokelž bě w kupjeli swojeho bydlenja skorpiona wuhladał. Po wšěm zdaću bě stworjenčko jako slepy pasažěr z kófra muža wulězło, po tym zo bě so tón z dowola w Italskej nawróćił. Zastojnicy pomhachu skorpiona w kupjeli popadnyć. Zwěrjatko pak bórze na to zahiny.

Policija (21.06.17)

Mittwoch, 21. Juni 2017 geschrieben von:

Techniki dla so nastróžił

Horni Wujězd. Wodźenski asistencny system bě po wšěm zdaću wina na wobchadnym njezbožu zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Hornjeho Wujězda. Tam chcyše wodźer Škody awtodróhu wopušćić. Zajědźe tuž na prawu jězdnju, ale bjez toho zo by směrowu lampku zaswěćił. Na to reagowaše po čarje wjeducy asistent a tróšku napřećo wodźeše. Toho so šofer nastróži a sylnje do tamneho směra zawiny, tak zo je ze swojim Superbom do nabóčneho wobhrodźenja prasnył.

Policija (20.06.17)

Dienstag, 20. Juni 2017 geschrieben von:

Z kolesom do nakładneho awta

Mučow. Njekedźbliwosće dla je so zawčerawšim popołdnju młoda holca w Mu­čowje zraniła. 16lětna bě we wsy z kolesom po puću, jako wona parkowace nakładne awto přewidźa. Kolesowarka zajědźe do zadnjeho dźěla jězdźidła a padny. Při tym zrazy z hłowu wo nakładowansku pło­ninu. Zranjenu młodostnu dowjezechu z chorobnym awtom do kli­niki. Wěcna škoda při njezbožu žana nastała­ njeje.

Policija (19.06.17)

Montag, 19. Juni 2017 geschrieben von:

14 zranjenych při njezbožu

Wochozy. Ćežke wobchadne njezbožo je so wčera dopołdnja na zwjazkowej dróze B 156 při wotbóčce do Wochoz stało. 77lětny chcyše ze swojej Hondu z hłowneje dróhi nalěwo wotbočić. Z dotal nje­znateje přičiny tři wosobowe awta wot­zady do njeje zajědźechu. Wodźer napřećo přijěduceho Forda Transit je tohorunja kontrolu nad wodźidłom zhubił, zrazy do Hondy a so zwróći. Dwě wosobje so ćežko zraništej, dwanaće snadnje. Helikopteraj dowjezeštej ćežkozranjeneju do chorownje, tamnych zastarachu na městnje.

Policija (16.06.17)

Freitag, 16. Juni 2017 geschrieben von:

Dźěćo so zraniło

Kulow. Při wobchadnym njezbožu w Kulowje je so zawčerawšim popołdnju dźewjećlětny hólc snadnje zranił. Dźěćo je blisko stareho dwórnišća z kolesowanskeje šćežki na puć zjěło a njeje při tym na wobchad kedźbowało. 37lětna wodźerka Opela njemóžeše zražce hižo zadźěwać. Wuchowanska słužba dowjeze dźewjećlětneho do chorownje.

Policija (15.06.17)

Donnerstag, 15. Juni 2017 geschrieben von:

Hižo rano wopita była

Budyšin. Njemało dźiwachu so policisća zawčerawšim rano na Drježdźanskej dróze w Budyšinje, jako kontrolowachu wodźerku Opela. Dokelž napadny jim „chorhojčka“ žony, přewjedźechu alkoholowy test a naměrichu pola 45lětneje 2,82 promilow, a to w 7.45 hodź. Dalšu jězbu žonje wězo zakazachu a přewodźachu ju ke kontroli kreje. Tež klučik jeje awta sej zastojnicy wobchowachu.

Awto pokradnyli

Budyšin. Njeznaći su w nocy na srjedu Při Špitałskich łukach w Budyšinje ćmowy Audi A 4 pokradnyli. Nimo wosobinskich wěcow běchu w jězdźidle nastroje za inženjerski zawod, kamera a laptop. Škodu trochuje wobsedźer na nimale 30 000 eurow.

Policija (14.06.17)

Mittwoch, 14. Juni 2017 geschrieben von:

Na móšnju njekedźbowała

Wojerecy. Zawčerawšim připołdnju je njeznaty w jednej Wojerowskej kupnicy 75lětnej žonje móšnju pokradnył. Wona bě swój wačok nakupowanskemu wozyčkej připowěsnyła a so tworam na polcach přiwobroćiła. W tym wokomiku sahny cuzy za móšnju. W njej bě nimo ec-kartki a wosobinskich papjerow třicyfrowa suma pjenjez.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019