Policija (11.11.16)

Freitag, 11. November 2016 geschrieben von:

Pytaja swědkow

Čorny Chołmc. Hižo minjenu sobotu krótko do 17 hodź. bu předawarka w Čornochołmčanskej kupnicy Penny wot njeznateho muža wohrožena. Wona bě jeho prosyła, swoje twory na transportny pas před kasu połožić. Muž na to agresiwnje reagowaše, wućahny na pistolu podobny nastroj a měrješe jón na kasěrarku. Skónčnje so wón z kolesom zminy. Swědkow policija prosy, so pod telefonowym čisłom 03571/ 46 50 přizjewić.

Policija (10.11.16)

Donnerstag, 10. November 2016 geschrieben von:

Tójšto pjenjez zhubiła

Wjelećin. 88lětnej žonje we Wjelećinje su njeznaći štyricyfrowu sumu pjenjez pokradnyli. Kaž wona zawčerawšim policiji zdźěli, dóstachu so paduši pod wumyslenej přičinu do bydlenja rentnarki a su wottam blachowu tyzu z něšto stami eurow, lutowanskimaj knižkomaj a pjenježnej kartu sobu wzali. Jako žona pozdźišo swoje konto přepruwowa, dyrbješe zwěsćić, zo bě něchtó z njeho wjacore razy pjenjezy wotzběhnył.

Policija (09.11.16)

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:

Rentnarka so zatepiła

Minakał. Na tragiske wašnje žiwjenje přisadźiła je starša žona w Minakale. Pěšcy­ wuhladachu zawčerawšim připoł­dnju jeje ćěło we wjetšej hrjebi při hrodowym parku a wućahnychu je z wody. Přiwołany nuzowy lěkar móžeše jenož hišće smjerć 76lětneje zwěsćić. Po wšěm zdaću bě wona strowotniskeho problema dla do hrjebje padnyła a so zatepiła.­ Nadrobniše wobstejnosće jeje smjerće kriminalna policija přepytuje.

Policija (08.11.16)

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Hajnik so zranił

Skaskow. Po wšěm zdaću ze swojej třělbu je so minjenu sobotu 71lětny hajnik w Skaskowje zranił. Swědce běštej wobkedźbowałoj, kak muž w awće sedźeše a pódla njeho pos šćowkaše. Při tym dóńdźe k wutřělej, kotryž muža na łochću zrani. Hajnik lěkarsku pomoc wotpokaza, na čož žonje policiju informowa­štej. Wobsadka policajskeho awta zetka hajnika w jeho bydlenju, hdźež bě sej wón ranu sam zawobalił. Zastojnicy kontrolowachu­ na to třělby 71lětneho a zwěsćichu, zo stejachu wone zdźěla nabite a hromadźe z municiju w třěl­bowym kamorje. Po dorěčenju ze za­mołwitym krajnoradneho zarjada wzachu zastojnicy pjeć třělbow muža sobu.

Policija (07.11.16)

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Zražka při ampli

Pančicy-Kukow. Čerwjeneje ample dla dyrbješe wodźerka Rovera sobotu wječor před nadróžnym twarnišćom w Pančicach-Kukowje zastać. Jako ampla na ze­lene přeskoči, chcyše 33lětna dale jěć. W tym wokomiku přijědźe wotzady VW a spyta Rover hišće přesćahnyć, při čimž wobě awće do so zrazyštej. Wěcna škoda wučinja něhdźe 8 000 eurow.

Policija (04.11.16)

Freitag, 04. November 2016 geschrieben von:

Swěcu kontrolowali

Budyšin. Při něhdźe 1 300 jězdźidłach je policija w oktobru w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu kontrolowała, hač je z jich swěcowej připrawu wšo w porjadku. W kóždym wosmym padźe zwěsćichu zastojnicy njedostatki. 144 wodźerjow dyrbi swoje awto porjedźeć dać a znowa předstajić. Runje w ćmowym počasu policija radźi časćišo hladać, hač je swěca awta w porjadku.

Policija (03.11.16)

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Pytaja swědkow

Chrósćicy. Jako bě minjeny pjatk něhdźe w 20.15 hodź. 14lětna młodostna z Chrósćic do směra na Prawoćicy po puću, šmórny so jeje nimojěducy transporter z wonkownym špihelom. Wodźer jězdźi­dła zasta, z holcu skrótka porěča a na to wotjědźe. 14lětnu dyrbjachu pozdźišo w chorowni ambulantnje zastarać. Nětko přepytuje policija tónle pad jako wotsalenje z městna njezboža a pyta k tomu swědkow. Štóž je situaciju pjatk wječor wobkedźbował abo štóž móže pokiwy k awtu resp. k jeho wodźerjej dać, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje (tel. 03578/ 35 20).

Policija (02.11.16)

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:

Po njezbožu zemrěł

Wóspork. Na statnej dróze S 112 mjez Kotecami a Malećicami blisko Wósporka je zawčerawšim připołdnju wodźer motorskeho znjezbožił a so žiwjenjastrašnje zranił. Na poslednim dnju lětušeje sezony motorskich zajědźe 35lětny w křiwicy na prawy bok jězdnje a zrazy do štoma. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež je wón něšto hodźin pozdźišo zemrěł.

Policija (01.11.16)

Dienstag, 01. November 2016 geschrieben von:

Tukanja rozjasnjene

Budyšin. Wot wčerawšeho w interneće a w socialnych syćach kursěrowace tukanja, zo chcedźa požadarjo azyla přichodne dny w Budyšinje njeměr naškarać, su rozjasnjene. Kaž je decernat za statny škit kriminalneje policije wuslědźił, bě tukanje nastało rěčneho njedorozumjenja dla. Nawodnica domu za požadarjow azyla je 17lětneho Syričana po wšěm zdaću wopak zrozumiła.

Policija (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Klawny w Hornjej Łužicy

Kamjenc. Informacije wo agresiwnych wosobach w kostimach klawna so tež w Hornjej Łužicy kopja. Zawčerawšim wołachu policiju do skaterskeho parka na Kamjenskej Goethowej. Tam běštaj hnydom dwaj tak mjenowanaj horor-klawnaj po puću, kotrejuž dla so štyrjo młodostni chětro nastróžichu a ćeknychu. Po jich wuprajenjach klawnaj za nimi spěchaštaj, při čimž měješe jedyn z njeju wjetši hamor w ruce. Na zbožo so ćěkacym­ młodostnym poradźi hač ­domoj doběžeć. Policajscy zastojnicy w bliskosći za klawnomaj pytachu, ­njemóžachu pak nikoho podhladneho lepić. Přiwšěm w tymle padźe ­dale přepytuja, kaž Zhorjelska policajska direk­cija informuje.

Anzeige