Policija (06.10.15)

Dienstag, 06. Oktober 2015 geschrieben von:

Ćichońca. Nisko stejace słónco bě po wšěm zdaću wina na wobchadnym nje­zbožu wčera nawječor na dróze z Ćichońcy do Lubochowa. Dokelž 40lětnej wodźerce Golfa słónco mjezwoči swěćeše, zhubi wona krótki wokomik orientaciju a zrazy do napřećo přijěduceho VW Caddyja. Při tym so žona ćežko zrani, 33lětny šofer tamneho awta wosta njezranjeny. Wěcna škoda wučinja dohromady ně­hdźe 20 000 eurow.

Policija (05.10.15)

Montag, 05. Oktober 2015 geschrieben von:

Budyšin. Kedźbliwi wobydlerjo zawołachu w nocy na njedźelu policiju, dokelž bě při Budyskej Tobołkowej horje runje něchtó zadnje wokno parkowaceho Opela rozbił. Jako wobsadka policajskeho awta­ tam přijědźe, sedźeše 22lětny sku­ćićel hišće w mjenowanym awće, kotrež bě wón přepytał a při tym dźesać eurow namakał. Młody muž wšak njebě policiji njeznaty, jeho běchu hižo wjacore razy při tajkich a podobnych deliktach lepili. Tónraz bě wón 1 000 eurow wěcneje škody načinił.

Wojerecy. K zražce mjez wosobowym awtom a kolesom je minjeny pjatk we Wojerecach dóšło. 35lětny kolesowar bě při čerwjenej ampli na křižowanišćo zajěł, tak zo 60lětny wodźer awta hižo spinać njemóžeše. Byrnjež so kolesowar snadnje zranił, wón na policiju a lěkarske awto nječakaše, ale za swojim ćeknjenym psom pytaše. Policisća muža pozdźišo nańdźechu. Wón změje so nětko ćeknjenja z městna njezboža dla zamołwić.

Policija (02.10.15)

Freitag, 02. Oktober 2015 geschrieben von:

Šešow. Na zwjazkowej dróze B 96 při wotbóčce do Šešowa, hdźež je spěšnosć na 70 km/h wobmjezowana, je policija zawčerawšim spěšnosć kontrolowała. Z měrjenych 750 jězdźidłow bě 48 přespěšnych. Volvo z Wojerowskim čisłom lepichu ze 131 km/h. Pjatnaće mjeńšin pozdźišo přijědźe samsne awto znowa nimo, tónraz z 92 km/h. Za to kiwaja šoferej nětko 280 eurow pokuty, dwaj dypkaj a dwaj měsacaj zakaza jězdźenja.

Policija (01.10.15)

Donnerstag, 01. Oktober 2015 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Dokelž njebě w awće připasany, je wutoru muž policiji w Zejicach napadnył. W Pančicach chcychu jeho na to kontrolować, štož wón najprjedy ignorowaše, skónčnje pak tola zasta. Pytnywši jeho „chorhojčku“ přewjedźechu alkoholowy test, kotryž wunjese 1,64 promilow, a to hižo we 8.40 hodź.

Policija (30.09.15)

Mittwoch, 30. September 2015 geschrieben von:

Słona Boršć. Tak mjenowany ABC-alarm su wčera nawječor na wotpočnišću při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće do směra na Zhorjelc wuwołali. Dotal nje­znate jězdźidło bě tam do płunoweje tankoweje připrawy zajěło a ju chětro wobškodźiło, tak zo z njeje płun wu­stupowaše. Tole wuhladawši wołaše jedyn z přista­jenych wohnjowu woboru. Wobornicy z Budyšina, Słoneje Boršće a Wujězda přijědźechu a připrawu kontrolowachu. Mjeztym pak běchu policisća hižo wentil zawjertli, tak zo žadyn płun njewustupi. Po poł hodźinje bě alarm nimo. Policija nětko za nje­znatym zawinowarjom slědźi.

Policija (29.09.15)

Dienstag, 29. September 2015 geschrieben von:

Wostrowc. Njewšědnu rubiznu běchu sej njeznaći na terenje klóštra Marijineho doła we Wostrowcu wupytali. Tam pokradnychu tele dny bronzowu postawu swjateho Franciskusa. Wona bě na zornowcowym kamjenju přišrubowana, z kotrehož ju paduši wutorhnychu. Hódnotu něhdźe 80 centimetrow wulkeje plastiki trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Kriminalisća zawěsćichu slědy a nětko za skućićelemi slědźa. Hač su paduši figuru wobškodźili, njeje znate.

Budyšin. We wobłuku swojeje akcije za wjace­ wobchadneje wěstoty „Blitz für Kids“ je policija we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije w minjenymaj tydźenjomaj na 34 městnach před zakładnymi šulemi spěšnosć měriła. Při tym kontrolowachu zastojnicy 1 249 jězdźi­dłow. Z nich bě 182, potajkim něhdźe kóžde sedme, přespěšne. 69 přeńdźenjow zwěsćichu w prěnim tydźenju, hdyž policisća hromadźe ze šulerjemi šoferam takrjec jeno žołtu kartu pokazachu. Druhi tydźeń lepichu 113 přespěšnych, kotřiž maja nětko płaćić.

Policija (28.09.15)

Montag, 28. September 2015 geschrieben von:

Fischbach. Přewšo tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera popoł­dnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fisch­bacha. Z Drježdźan do Biskopic jěducy wodźer BMWja zhubi z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad awtom, zrazy do dweju štomow a so wjacekróć zwróći. Štyrilětna dźowka a pjećlětny syn 46lětneho šofera so při tym tak ćežko zrani­štaj, zo hišće na městnje njezboža ze­mrěštaj. Nana dowjezechu do chorownje.

Policija (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Wopačny wopor wupytał bě sej zawčerawšim paduch w Nadźanecach (Nadelwitz). Tam 27lětny wodźer busa swoje jězdźidło runje nutřka rjedźeše, jako pytny njeznatu wosobu, kotraž bě po wšěm zdaću w busu pobyła a jón spěšnje wopušćiła. Šofer skoči ze zadnich duri busa, spěchaše za ćěkacym mužom a jeho skónčnje dosahny. Jako so přiwołani policisća na to trochu bliže ze 37lětnym skućićelom zaběrachu, woni zwěsćichu, zo bě wón móšnju busoweho šofera pokradnył­. Bjez toho zo by z njeje něšto pobrachowało, móžachu móšnju wodźerjej busa zaso wróćić. Přiwšěm změje so skućićel padustwa dla zamołwić.

Policija (24.09.15)

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

Lěska. Njewobkedźbowanje předjězby bě přičina wobchadneho njezboža wčera pola Lěski blisko Wóslinka. 38lětny bě z Toyotu na wokrjesnej dróze do směra na Wóslink po puću. Při statnej dróze S 92 pak njewobkedźbowaše wón předjězbu wotprawa přijěduceho Dacije a zrazy do njeho. Dacia zjědźe na to z dróhi. Jeho 67lětny wodźer bu w awće tak za­tłusnjeny, zo móžachu jeho hakle­ wohnjowi wobornicy z ćežkej techniku wuswobodźić. Ćežko zranjeneho rentnarja dowjezechu do chorownje. Wodźer Toyoty so jeno snadnje zrani. Wobě jězdźidle pak stej dospołnje skóncowanej.

Policija (23.09.15)

Mittwoch, 23. September 2015 geschrieben von:

Budyšin. Po wšěm zdaću nikomu njesłušacy kófer je so wčera připołdnju na Budyskim dwórnišću wo njeměr postarał. Dokelž móhło so při pódla ławki wotstajenym wačoku wo bombu jednać, dwórnišćo ewakuowachu a železniski wobchad zastajichu. Přeswětliwši kófer jón wočinichu a w nim jeničce drastu, knihi a wosobinske wěcy namakachu. Mjeztym tež wobsedźerja wuslědźichu. Při čakanju na ćah do Choćebuza bě wón kófer prosće zabył.

Anzeige