Franc Čornak wo swojim wandrowanju přednošował

Mittwoch, 22. April 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Franc Čornak (naprawo) je serbskim gymnaziastam njedawno wo swojich wandrowskich lětach rozprawjał.  Foto: Weronika Bulankowa Franc Čornak (naprawo) je serbskim gymnaziastam njedawno wo swojich wandrowskich lětach rozprawjał. Foto: Weronika Bulankowa

Jenož něšto dnjow do premjery swojeje knihi „Franz im Glück“ poby Franc Čornak z Chrósćic w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Jara zajimowany sćěhowaše młody publikum jeho wuwjedźenja wo třilětnym pućowanju jako wandrowski po štyrnaće krajach.

2007 bě Franc Čornak powołanje zamkarja nawuknył a pruwowanje złožił. Dźensa 29lětny sej po tym předewza, maćern­eje suknje so wzdać a sam žiwjenje do ruki wzać. Wandrowski być bě dawno jeho són a kriterije za to wón wšitke spjelnješe, na přikład, zo je powołanje nawuknył, nima žonu a dźěći a je strowy. W starobje 24 lět wón swoje dyrdomdejske pućowanje w Erfurće zahaji. Najwažniše wěcy, kotrež smědźeše sobu wzać, wón šulerjam pokaza. Woni so jara dźiwachu, zo ani mobilny telefon pódla njebě, za wjetšinu šulerjow njepředstajomne! Dale woni zhonichu, zo dyrbi wandrowski wob lěto wěsty čas dźěłać, štož jemu dźěłodawar wobkruća, tak zo je tež zawěsćeny.

Veröffentlicht in Serbski powěstnik
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige