Napinace treningowe lěhwo wuspěšnje skónčili

Dienstag, 04. August 2020 geschrieben von:

ST Marijina hwězda

– ST Ćisk 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt, Matik – Wróbl, Zelnak, R. Hawš, R. Cyž, Pesch­mann, Pjetaš, Ch. Cyž, P. Schmidt, Pakoßnick, Jurš, Eldor, Pa. Lugge, Lipič, Pi. Lugge, Langer, Čornak

Ze sportom šulerce pomhali

Dienstag, 04. August 2020 geschrieben von:

Njewšědna akcija nětko wuhódnoćena

Serbski Sokoł z.t., třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow a spěchowanske towarstwo wyšeje šule „Michał­ Hórnik“ Worklecy z.t. stej zhromadnje njewšědnu sportowu akciju přewjedłoj a runočasnje socialny projekt na Wor­klečanskim kubłanišću podpěrałoj. Nětko je wšo tak daloko wuhódnoćene.

Z nowinskim rěčnikom Serbskeho Soko­ła Janom Hrjehorjom z Róžanta je so Jurij Bjeńš rozmołwjał.


Jano! Dwaj měsacaj po sportowosocialnej akciji někotři čitarjo SN přeco hišće nje­wědźa, što sće w času wotsrjedź apryla dosrjedź meje na sportowe nohi stajili.

Wyšeho ligista runje tak přewinyć móhli

Montag, 03. August 2020 geschrieben von:

VfB 1921 Kśišow

– FC Energija Choćebuz 2:3 (1:2)

Za Energiju hrajachu: Bethke – Florian Brügmann (46. Hasse), Storb, Koch (46. Jarosch), Borgmann, Pelivan (46. Erlbeck), Niklas Geisler, Mäder (46. Felix Brügmann), Gladrow (46. Kujovic), Hoppe­, Stettin.

slěd wrotow: 0:1 Stettin (22.), 0:2 Koch (33.), 1:2 Hebler (35.), 2:2 Zurawsky (62.), 2:3 Hoppe (63.)

Před wrotami města Choćebuza ab­solwowaše regionalny koparski ligist FC Energija dalši test. Přećiwo klasu niže hrajacemu wyšemu ligistej pak poradźi so jeje hrajerjam jeno snadne dobyće 3:2. Woni drje třělichu nawjedowanje, to pak w rjadach hosćićela wulki zaćišć nje­za­wostaji. Minutu po wurunanju 2:2 pak zawěsći Marcel Hoppe Choćebužanam na kóncu zasłužene dobyće. Wrotar Elias Bethke (dotal U 19 FC Energije) je z wja­corymi wulkimi paradami snadne do­by­će za FCE wuchował.

Krótko do testoweje partije wozje­wi FCE nowopřichadaj. W kazachskim Pawlodaru rodźeny Max Kremer, wón je sydom lět za SV Meppen kopački šnórował, bě jedyn z tych, kiž stejachu na lisćinje tych koparjow, kotrychž bě sej sportowy nawoda Sebastian König přał. „Max móže ze swojimi nazhonjenjemi wažnu rólu hrać“, měni König.

Feliks Zahrodnik (11.) a Feliks Cyž (89.) staj w sobotnej testowej hrě (hlej wobraz) za prěnje koparske mustwo SJ Chrósćicy trjechi­łoj. Wone přesadźi so přećiwo Wojerowskemu FC z 2:0. Samsny wuslědk nasta wčera připołdnju w Pančicach-Kukowje. Prěnje­ koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy přewiny hosći z Ćiska z 2:0. Wrota třělištaj Jakob Pakoßnick a Christoph Cyž. Foto: Jörg Stephan

Pokalne koło wulosowane

Montag, 03. August 2020 geschrieben von:

Ze 108 mustwami startuje telko koparskich cyłkow kaž hišće ženje do kraj­neho pokala muži 2020/2021. Nawoda stafle Ulrich Günther dyrbi tuž do prěnjeho koła hišće jedne tak mjenowane předkoło ze 14 hrami přewjesć, zo móža na to dalše pokalne partije wuhrać. Tak su nětko hnydom wurisanske koło ze 14 partijemi a prěnje koło z 41 duelemi na jednym dnju wulosowali.

A takle su losowali: Cyłkownje dwa­naće mustwow z třećeje ligi, regionalneje ligi a wyšeje ligi měješe swobodny los, zbytne losy 96 mustwow rozdźělichu zamołwići na tři šklě, w škli 1 běchu te cyłkow ze srjedźneje a wuchodneje Sakskeje (krajna liga a krajna klasa), w šklě 2 zapadneje a sewjerneje Sakskeje (krajna liga a krajna klasa) a w šklě 3 dobyćerjow wokrjesnych pokalnych kołow a dalšich přizjewjenych teamow.

Wurisanske koło:o

1 SV Wacker Auerswalde – BSC Freiberg

2 SC Syrau – SZ Rjemjesło Rabenstein

3 TuS Pegau – SV Eiche Reichenbrand

4 SG Weißig – SC Empor Possendorf

5 SC Hartenfels Torgau 04 – VfB Empor Glauchau

6 FC Concordia Schneeberg – Kickers 94 Markkleeberg

7 Radefleder SV – FC Módro-běli Lipsk

8 FC Bad Lausick – Eintracht Sermuth

Awtor dźensa Beno Šołta

Poprawom wšak je lětuše lěćo sport nastupajo optimalne. Wšako njemějachmy hišće žanu dny dołho trajacu horcotu. Dobre wuměnjenja to za běhanje rano abo tež wječor pozdźe, runje nětko mjez šćernišćemi. Tale wosebita atmosfera njemotiwuje jenož młodych sportowcow. Wuhladaš tež dźeń a wjace staršich běharjow, kotřiž su sej předewzali so prawidłownišo hibać. Hač su to hory za kolesowanje wokoło Biskopic abo płone kónčiny łužiskeje jězoriny, za kóždeho je něšto pódla. Haj, je mjeztym tak woblubowane, zo zetkawaš dale a wjace cuzych na našich pućach, dokelž so jim lubi.

Sport (31.07.20)

Freitag, 31. Juli 2020 geschrieben von:

Nócny wolejbulowy turněr

Lětuši nócny wolejbulowy turněr Žołto-módrych Kulow ma nowy termin, budźe­ to 31. oktobra w Kulowskej wjacezaměrowej hali. Hrać budu runočasnje wo kwalifikaciju za wolejbulowy turněr wo pokal zawoda Maja, kotryž chcedźa 19. januara 2021 na samsnym městnje přewjesć.

W awgusće pokalne koło dokónča

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su w swojim online-wudaću terminaj za połfinalnej hrě wo wokrjesny pokal sezony 2019/2020 wozjewili. Tak budźetej partiji předposledni kónc ty­dźenja lěćnych prózdnin.

22.08. 15.00 TSV Wachau –

  ST Horni kraj Sprjewja

23.08. 15.00 ST Kinspork/Łužnica II –

  SG Großnaundorf

Kónčna hra dobyćerjow semifinalneju partijow budźe tydźeń pozdźišo – potom pak na neutralnym městnje, kotrež njeje hišće postajene.

Dalši jěchanski turněr

Pytaja pomocnikow za „restart-19“

Donnerstag, 30. Juli 2020 geschrieben von:
Tež sportowče a sportowcy chcedźa so spěšnje zaso k normaliće wróćić. To­hodla podpěruje TeamSportSachsen slědźerski projekt „restart-19“, kotryž za­běra so z rizikom natyknjenja z korona­wirusom. 4 000 młodych a strowych wobdźělnikow móže so za simulaciju zarja­dowanja w Lipsku přizjewić. Slědźer­ski projekt „restart-19“ Uniwersity Halle ma zaměr, riziko natyknjenja z wulko­zarjadowanjom w hali simulěrować a při tym wuměnjenja přeslědźić, pod kotrymiž hodźeli so wulkozarjadowanja na­je­bać pandemiju přewjesć, bjeztoho zo by ludnosć wohrožena była. Štóž ma zajim, njech pohlada pod www.restart19.de.

Starobna klasa młodźina C pyta trenarja

Donnerstag, 30. Juli 2020 geschrieben von:

Koparkow a koparjow na małym polu, potajkim w starobnej klasy F (9/10 lět), E (11/12 lět) a D (13/14 lět) maja serbske sportowe towarstwa dosć. Zahoritosć za kopańcu je w tej starobje hišće njesměrnje wulka. Hdyž pak so čas na wulkim hrajnišću bliži, so tón abo tamny kopar nadobo tohodla sporta wzda. Tež trenarjow je dźeń a mjenje.

Před 15 do 20 lětami njebě hišće trjeba hrajne koparske zjednoćenstwa wutworić, dźensa pak ma nimale kóžde koparske towarstwo na wokrjesnej runinje partnerske mustwo – a to primarnje pola juniorow. Přičina je hižo dlěši čas znata. Na wulkim polu prosće 15 do 20 hra­jerjow hižo nimaja, kotřiž su hladajo na cyłu sezonu trěbni. Tohodla su minjenu sezonu štyri serbske towarstwa pola młodźiny C, B a A tajke hrajne zjednoćenstwo wutworili. Su to ST Marijina hwězda, SJ Chrósćicy, SJ Njebjelčicy a Sokoł Ralbicy/Hórki. Serbske koparske towarstwa so tak nadźijeja, zwólniwych hrajerjow dale wukubłać a potom tež pola muži witać móc.

Koparske testowe hry

Donnerstag, 30. Juli 2020 geschrieben von:

01.08. 15.00 SJ Chrósćicy –

  Wojerowski FC

02.08. 11.30 ST Marijina hwězda –

  ST Ćisk

02.08. 14.00 ST Porchow –

  ST Hbjelsk 1923

02.08. 15.00 Traktor Malešecy –

  ST Bart 90

07.08. 19:00 ST Marijina hwězda –

  Hlinowski SC

07.08. 18:30 SJ Chrósćicy –

  Łaz/Běły Chołmc

08.08. 16:00 SJ Chrósćicy –

  FV Biskopicy II

14.08. 18:00 LZS Raszowa (PL) –

  SJ Chrósćicy

15.08. 14.00 Módro-běli Kulow –

  SJ Njebjelčicy

Anzeige