Tale powěsć so jara derje do dźensa chwatniweho koparskeho časa hodźi. Wuwostanje-li wuspěch, je ni­male přeco trenar tón, kiž je na tym wina.

Tak su zamołwići 1. FC Magdeburga tydźe­­nja po jara snadnym wunošku dypkow­ po znowazapočatku w třećej lize šeftre­narja Clausa-Dietera Wollitza a kotrenarja Reneja Renna wot jeju nadawkow wuwjazali. W jědnaće hrach w lěće 2020 docpě koparski cyłk z dwójku Wol­litz­/Renno jeničce dwě dobyći. Tohodla maja Mag­deburgčenjo nětko wulke zestupne starosće.

Awtor dźensa Michał Nuk

Jutře by tak daloko było – połna Mnichowska Allianz­-arena a miliony ludźi před wobrazow­kami bychu sćěhowali, kak swětowej mištraj lětow­ 2014 a 2018, Němska a Francoska, do najwjetšeho europskeho koparskeho turněra startujetej. A sam bych so hižo wjeselił na swój dowol přichodny tydźeń w Korutanskej. Tu chcych sej hry serbskeje wubranki na europeadźe wobhladać a zdobom składnosć wužić, ze swojim najlubšim sportowym nastrojom, ko­lesom, sej wuchodne Alpy w Korutanskej a Słowjenskej wotkryć. Konjunktiw „bych“ a „chcych“ tele dny jara husto w zwisku ze sportowymi zarjadowanjemi wužiwamy. Fleksibelnosć je tuchwilu bjezdwěla jedna z najbóle prašanych kajkosćow pola sportowcow a organizatorow. Za mjezynarodny koparski wulkowjeršk – kaž je to za mnje jako­ Serba euro­peada – wopokaza so nětko jako lěpšina, zo přewjeduja ju jenož kóžde štyri lěta. Tak je poměrnje lochko móžno ju wo cyłe lěto přesunyć.

Sport (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Probowy trening za dźěći

Sportowcy z Halštrowa a z Hlinowca poskićeja kóždu wutoru wot 16.30 do 18 hodź. w Halštrowje a kóždy štwórtk wot 16.30 do 18 hodź. w Hlinowcu tak mjenowany probowy trening. Na nim smědźa so holcy a hólcy w starobje štyrjoch do dźewjeć lět wobdźělić. Dalše infor­macije dóstanjeće wot trenarjow Dir­ka Simmanka (0162 / 1 37 57 04), Raika­­ Zschuppana (0172 / 3 41 87 30) a Seba­stiana Hauffy (0172 / 9 47 89 85). Nadrobnosće pod www.sport­club-­thon­berg.de abo www.sport-elstra.de

Wirtuelny běhanski cup

Wažny dypk sej zawěsćili

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:
Na 29. hrajnym dnju za Dynamo Drježdźany resp. na 30. hrajnym dnju za Hrajne zjednoćenstwo Greuther Fürth stej so mustwje wutoru wječor w Drježdźanach 1:1 dźěliłoj. Znowa bě tójšto fanow čorno-žołtych hru na třoch wulkich wobrazowkach na Wulkej zahrodźe sćěhowało. Policija bě z wjacorymi awtami a wjele zastojnikami zasadźena, zo by kołowokoło stadiona měrne wostało. Nawjedowanje za hosći bě w 14. min. Daniel Keita-Ruel docpěł, Simon Makieniok Christoffersen w 54. min. za Dynamo­ wuruna. Foto: Michał Law

Kedźbu, koparske cyłki!

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) skedźbnjeja, zo je so § 43 hrajneho porjad změnił. Za hrajnu dobu 2020/2021 płaći:

Sportowe towarstwa z koparskimi mustwami, kotrež bychu rady móžnosć postupa do přichodneje wyšeje klasy wužili abo hižo w aktualnej klasy hrać nochcedźa, dyrbja hač do 15. junija 2020 wotpowědnu a doskónčnu próstwu jednaćelni zamołwiteho zwjazka wotedać. Za zapozdźenu próstwu, jeli so mustwo na přikład postupa wzda a rozsud pozdźišo zaso­ cofnje, ma sportowe towarstwo po § 40 prawniskeho porjada na wokrjesnej runinje z pjenježnym chłostanjom hač do 1 500 eurow ličić. Sportowe sudnistwo smě w tajkich padach wotpowědnemu mustwu w přichodnej hrajnej dobje dypki wotćahnyć a prawo postupa sćazać.

Štóž ma prašenja, njech wobroći so na zamołwitych wuběrkow WFV Ingolfa Horna, Andreasa Lischke abo tež Enrica Paulu. Jurij Bjeńš

Wuslědki (11.06.20)

Donnerstag, 11. Juni 2020 geschrieben von:

Kónc sezony w dorostowej kopańcy

Młodźina E

wokrjesna wyša liga

1. FC HŁ Neugersdorf 9 24 : 20 15

2. FSV Wódrjeńca 02 9 31 : 19 14

3. SV Holtendorf 9 19 : 30 13

4. SV Königshain 8 21 : 19 11

5. ESV Lok Žitawa 9 20 : 27 8

wokrjesna liga, stafla 1

1. SZ Chrjebja-Nowa Wjes 7 35 : 23 16

2. Čerwj.-běli Mužakow 7 33 : 27 15

3. FC Wocl Rěčicy-Jězor 7 42 : 28 13

4. VfB Běła Woda 1909 7 29 : 21 10

5. HZ Klětno/Hamor 7 26 : 34 10

6. ST Lok Slepo 7 42 : 39 9

7. ST Hbjelsk 1923 7 21 : 35 7

8. HZ Fortuna Trjebin 7 15 : 36 1

wokrjesna liga, stafla 2

1. SV Deutsch Ossig 7 102 : 18 21

2. KT Přezjednota Niska II 7 45 : 33 15

3. HZ Rózbork 7 48 : 29 12

4. LSV Friedersdorf 7 33 : 27 12

5. HZ TSV Kunnersdorf 7 41 : 42 12

6. HZ Arnsd.-Hilbersdorf 7 30 : 30 9

7. HZ ST Rychbach 7 19 : 66 3

8. SV Ludwigsdorf 48 7 10 : 83 0

wokrjesna liga, stafla 3

1. SV Arnsdorf-Hilbersdorf 6 47 : 20 18

2. KT Přezjednota Niska 5 37 : 20 12

3. NFV Žołto-běli Zhorjelc 5 33 : 26 9

4. Wostrowski BC 6 36 : 41 6

5. ST Ochranow 6 29 : 40 6

6. SV Deutsch Ossig II 6 26 : 39 6

7. Zeleno-běli Gersdorf 6 20 : 42 3

8. Žołto-běli Zhorjelc II 0 0 : 0 0

wokrjesna liga, stafla 4

1. FSV Kemnitz 7 94 : 6 21

2. TSV Herwigsdorf 1891 7 40 : 16 18

3. SV Holtendorf II 7 39 : 26 13

4. SC Swóńca-Lubij 7 23 : 41 9

5. GFC Rauschwalde 6 15 : 36 6

6. ST Ochranow II 6 19 : 45 6

7. SSV Germania Zhorjelc 7 11 : 40 5

8. EFV Bernst./Dittersbach 7 14 : 45 1

wokrjesna liga, stafla 5

1. SV Mittelherwigsdorf 7 46 : 21 16

2. HZ TSV Wulki Šunow 8 61 : 43 18

3. SV Bertsdorf 8 55 : 35 17

4. HZ Nowosólc-Hródk 8 70 : 35 15

5. HZ Habrachćicy 8 46 : 40 13

6. SV Leutersdorf 8 43 : 57 9

7. HZ Habrachćicy 8 33 : 35 7

8. FC HŁ Neugersdorf II 8 26 : 64 6

9. Čerwj.-běli Olbersdorf 7 13:  63 0

Šunowčan Stefan Möller je nětko hižo dwě lěće jako sportowy wučer a trenar w Choćebuskim olympiskim centrumje přistajeny. Tam wšak njejsu sportowcy dołhi čas prawidłownje trenować móhli­. Tójšto z nich by so lětsa tež na olym­piskich hrach wobdźěliło, njeby­chu-li wupadnyli. Nětko pak trenin­gowe jednotki nimale zaso normal­nje přewjeduja. Wo tučasnym stawje a wo planach za přichod je so Tadej­ Cyž-Njebjelčanski ze Šunowčanom rozmołwjał.

Witaj, Stefano. Sy runje z kolesom po puću był. Zwotkel jědźeš a što je noweho w Choćebuzu?

S. Möller: Přijědu runje z Choćebuza. Hdyž mój dźěłowy plan dowola a wjedro přešpatne njeje, jědu hdys a hdys z kolesom domoj do Šunowa. Po tym zo smy dołhi čas jenož indiwiduelnje trenowali a kóždy sam za sebje, je nětko normalny trening z wotpowědnymi naprawami zaso­ móžny.

Kajki bě fitnesowy staw twojich sportowcow, jako su so zaso na olympiske zepě­ranišćo wróćili?

Před pjeć lětami je so rodźeny Smječkečan Clemens Eckert jako fitnesowy trenar zesamostatnił. Dźensa bydli 34lětny ze swójbu w Markkleebergu pola Lipska. Wosebje samostatnych wšěch branšow su sćěhi koronawirusa jara wobćežowali. Njewočakowano pak je Clemens Eckert čas korony dosć derje přetrał. Kak zamó kritiski čas zmištrować, je wón Clemensej Šmitej powědał.

Wy sće mi rjekł, zo je Waš terminowy kalender tuchwilu derje pjelnjeny. Tež za čas korony běše to tak. A to, hačrunjež je wirus tež fitnesowu branšu ćežko trjechił. Kak so to hromadźe hodźi?

Hižo dlěši čas su zamołwići FC Ener­gije Choćebuz spóznali, zo so hrajna doba 2019/2020 w regio­nalnej lize, stafla sewje­ro­wuchod, njefairnje skónči.

Minjeny pjatk mějachu potom wšitcy wěstosć. Prezidij Sewjerowuchodneho koparskeho zwjazka (NOFV) rozsudźi so za kwocientowe rjadowanje a tuž za mištra za zelenym blidom. Tak sta so druhi tabulki Lok Lipsk z mištrom regional­neje ligi-sewjerowuchod. Bjez móžnosće na postup do třećeje ligi wosta nimo načol­nika tabulki VSG Altglienicke tež třeći FC Energija Choćebuz. Pola FC Energije běchu so wšitcy za turněr ze štyrjomi mustwami zasadźili, kotrež běchu próstwu wo při­zwolenje licency za třeću ligu stajili. Namjet­ pak bu ignorowany. To zbudźi wulke přesłapjenje a hněw w Choćebuzu a runje tak pola prěnjeho tabulki Altglienicke.

Wobě towarstwje, VSG Altglienicke a FC Energija Choćebuz, so swojemu wosu­dej kłonitej a hódnoćenju mišterstwa přez NOFV njeznapřećiwitej. Při­wšěm wobě měnitej, zo bě rozsud njesprawny. Georg Zielonkowski

Fanojo Dynama Drježdźany juskali

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:
Sobotna hra mjez zastupjerjomaj druheje zwjazkoweje koparskeje ligi SV Wehen Wiesbaden a Dy­namo Drježdźanami je 2:3 wušła. Něhdźe sto fanow Dynama zetka so tón dźeń na Wulkej zahrodźe sakskeje stolicy w tak mjenowanej „Torwirtschaft“. Tam je telewi­zijny sćelak SKY w dwěmaj stanomaj na třoch wulkich telewizorach partiju wusyłał. Po dźewjeć mjeńšinach steješe 1:0 za Dynamo po samowrotach domja­cych. W 24. min. Daniel Kyereh za hosćićela wuruna a dwě mjeńšinje pozdźišo nawje­dowaše Wiesbaden přez Moritza Kuhna z 2:1. Krótko do přestawki Patrick Schmidt za Drježdźany wuruna. Nětko běše wšitko zaso wotewrjene. Krótko do wothwizdanja w 89. min. trjechi Simon Makienok Christoffersen 3:2 za Dynamo. Fanojo w Drježdźanach wězo njesměrnje juskachu. Boži dźiw bě so stał! Foto: Michał Law

Anzeige