Pěstowarnju ponowja

Freitag, 24. April 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Kulow (AK/SN). 22. junija započnu ­Kulowsku pěstowarnju w nošerstwje Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skut­ka wotnutřka ponowjeć. Wotpowědne twarske nadawki je wuběrk měšćanskeje rady rozdawał, rozłoži nawoda ­měšćanskeho twarskeho zarjada Stephen Rachel na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Za nimale 100 000 eurow­ ­chcedźa murje wusušić, sćěny wobmjetać, nowe­ nutřkowne durje za­sadźić a nowe špundowanja kłasć. Hač do kónca julija maja nutřkowne dźěła wotzamknjene być. W awgusće a septembru ­ wonka dale póńdźe. Za čas twarskich dźěłow za­městnja dźěći w rum­nosćach Kulowskeje wyšeje šule.

Filmy sobu wupytać

Veröffentlicht in Z městow a wsow
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige