Hudźba k 1. adwentej

Freitag, 01. Dezember 2017 geschrieben von:

Budyšin. Hudźbne chłóšćenki zaklinča njedźelu, 3. decembra, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Sopranistka Magdalena Kircheis a tenor Christian Lutz zahajitaj hudźbny zazběh do adwentneho časa z twórbami Scheina, Bacha, Distlera a dalšich komponistow. Magdalena Römhild a Friedemann Böhme hrajetaj tři sonaty za husle a pišćele tak mjenowaneho „Drježdźanskeho Mozarta“, Johanna Gottlieba Naumanna (1741–1801). Tele hudźbne chłóšćenki buchu­ hakle lětsa w Drježdźanskim archiwje wuhrjebane, do notow zestajane a zaklinča tuž nětko prěni raz. Wšitcy su wutrobnje­ přeprošeni. Zastup je dar­motny.

Zaswěća adwentnu pychu

Chrósćicy. Serbske wjesne towarstwo Domizna Chrósćicy přeproša jutře nawječor na Chróšćansku nawjes. Tam zaswěća w 17 hodź. adwentnu pychu. K tomu zanjesu dujerjo adwentnu hudźbu. Wo mały přikusk budźe postarane. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Koncertuja w klóštrje

„Hodowna stawizna“ druhdźe

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:

Smječkecy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło přichodny kónc tydźenja swoju inscenaciju „Hodowna stawizna“. Sobotu, 2. decembra, w 19 hodź. dožiwja ju zajimcy w Smječkečanskim wjesnym klubje (nic kaž planowane we Worklecach) a njedźelu, 3. decembra, w 16 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Wobě předstajeni budźetej ze simultanym přełožkom.

W sprjewinym měsće po puću

Budyšin. Pod hesłom „Po puću w Sakskej“ pokaza telewizijny sćelak MDR sobotu, 2. decembra, we 18.15 hodź. film wo sprjewinym měsće Budyšinje. Moderatorka Beate Werner je sej přitulne městna w starym měsće wobhladała, po srjedźowěkowskich hasach dundała, kulinariske wosebitosće woptała a so wo dwurěčnosći města wobhoniła.

Stare filmy sej wobhladać

Wiki na Mjasowych wikach

Montag, 27. November 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN). Budyskich Wjacławskich wikow dla, kotrež so 1. decembra zahaja, twory Budyskich tydźenskich wikow tuchwilu kóždu wutoru, štwórtk a sobotu na Mjasowych wikach předawaja. Na Žitnych wikach nastajeja nětko hodowne budki. Wot 30. decembra budu tydźenske wiki potom zaso na zwučenym městnje.

Wo wusměrjenju města

Wojerecy (SN). Štóž ma zajim na wusměrjenju města Wojerec hač do lěta 2030, za toho je město darmotnu brošuru wudało. Mały zešiwk dóstanjeće w starej a nowej radnicy a w běrowach wjesnych dźělow města. Tež w interneće je brošura přistupna.

Posledni nazymski koncert

Montag, 20. November 2017 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Posledni w lětušim rjedźe nazymskich koncertow wotměje so tradicionalnje wječor do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. W tamnišej Starej hospodźe zaspěwa jutře, wutoru, w 19.30 hodź. delnjoserbski chór Łužyca. Wšitcy lubowarjo serbskeho chóroweho spěwa su na pisany a zabawny program wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo dźiwich pčołkach

Rěčicy. We wobłuku swojich zjawnych zarjadowanjow poskići Rěčičanski Erlichtec dwór jutře, wutoru, w 17 hodź. ­přednošk wo dźiwich pčołkach. Dr. ­Andreas Scholz poda dohlad do mnohotnosće tychle insektow a da pokiwy, kak ­móža zahrodkarjo jim přijomne ži­wjenske wuměnjenja wutworić. Zastup je ­darmotny.

Zjawny přednošk

Muzej přeproša dźěći

Freitag, 17. November 2017 geschrieben von:

Budyšin. Na dźěćace popołdnjo pod hesłom „Abrakadabra“ přeproša Budyski Serbski muzej jutře, sobotu. W 16 hodź. dožiwja tam mali wopytowarjo Smjerdźečanskeho kuzłarja Gerata Róbla. Tomu přizamknje so małe wodźenje po wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka“. W 17 hodź. pokazaja serbski trikowy film „Sedmy rapak“. Zastup płaći za dorosćenych pjeć eurow, potuńšene 2,50, swójbny lisćik dźesać eurow.

Na gospelowy oratorij

Budyšin. „Our father in heaven“ rěka gospelowy oratorij, kotryž předstajitej ewangelske kantorstwo swj. Pětra a orchester Serbskeho ludoweho ansambla srjedu, 22. nowembra, a sobotu, 25. nowembra, stajnje w 17 hodź. w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi. Pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Michaela­ Vettera zaklinči sinfoniska twórba, wopřijaca elementy bluesa, swinga a gospela. Wobjednawa so sa­motnosć čłowjeka pod wužiwanjom bibliskich tekstow. Zastup je darmotny, pjenježny­ dar je witany.

Přednošuje wo stawiznopisu

Mittwoch, 15. November 2017 geschrieben von:

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeprosy štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa­ na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Zymsku zeleninu wužiwać

Wojerecy. Kak mnohostronsce hodźi so zymska­ zelenina w kuchni wužiwać a spřihotować, budźe tema zarjadowanja jutře, štwórtk, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Kaž Křesćansko-socialny kubłanski skutk zdźěli, chcedźa tam recepty předstajić a je z wobdźělnikami zwoprawdźić.

Sadowcy prawje wurězać

Njebjelčicy. Kak maja sadowcy prawje wurězować, nawuknu zajimcy we wosebitym kursu, kotryž wotměje so sobotu, 25. nowembra, wot 9.30 hodź. w Nje­bjelčanskim gmejnskim centrumje. Wobdźělenje płaći na wosobu 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefo­nowymaj čisłomaj 03578/ 301 006 abo 035796/ 946 13.

Do wustajeńcy a na přednošk

Montag, 13. November 2017 geschrieben von:

Budyšin. Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka.“ w Budyskim Serbskim muzeju budźe srjedu, 15. nowembra, we 18 hodź. W decembru někotre wustajene historiske dokumenty­ z konserwatoriskich přičin z kopijemi wuměnja. Tohodla budźe zajutřišim jedna z poslednich móžnosćow, sej originale wobhladać. W 19 hodź. přizamknje so přednošk stawiznarja Martina Nowakowskeho z Dobruše w němskej rěči. Wón porěči wo přesćěhanju a spalenju chodojtow w Hornjej Łužicy a wobswětluje tónle kapitl stawiznow 17. lětstotka. Na wopytowarjow čaka zajimawy wječor wo stawiznach regiona.

Dróhu chcedźa ponowić

Porěči wo Malawiju

Freitag, 10. November 2017 geschrieben von:

Chrósćicy. Na přednošk wo afriskim Malawiju přeproša Chróšćanske serbske wjesne towarstwo Domizna wutoru, 14. nowembra, w 19.30 hodź. do „Jednoty“. Wo swojim přebywanju w Malawiju přednošuje Christina Smolina ze Swinjarnje. Tež w blogu pod adresu http://christinainmalawi.blogspot.de/ wona wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach rozprawja. Štóž chce jeje dźěło z pjenježnym darom podpěrać, změje k tomu składnosć. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Přednošuje wo stawiznopisu

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeprosy štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa­ na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Předstaja nowu antologiju

Z kolesom do Moskwy

Donnerstag, 09. November 2017 geschrieben von:

Ćisk. Wo swojich dožiwjenjach na 20dnjowskej jězbje z kolesom do Mo­skwy rozprawja twarski inženjer Mario Vales z Kóšyny při Złokomorowskim jězoru jutře, pjatk, w 19 hodź. na žurli Ćišćanskeje wohnjowoborneje gratownje. Na zarjadowanje we wobłuku Ćišćanskeho wotewrjeneho wokna přeproša tamniše kulturne towarstwo. Zastup płaći 4,50 eurow, w čimž je zapřijaty darmotny napoj.

Nachribjetniki za Tansaniju

Rakecy. Mjeztym hižo dwanatu dohodownu akciju ewangelsko-lutherskeho cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc „Nachribjetniki za Tansaniju“ zahaja jutře, pjatk, w 17 hodź. w Rakečanskej cyrkwi. Na farach kaž tež w někotrych šulach a pěstowarnjach móža zajimcy za dźesać eurow módry nachri­bjetnik kupić a jón po připołoženej li­sćinje za šulskeho nowačka spakować. Zaměr je, 4 000 nowačkow w 44 zakładnych šulach partnerskeho cyrkwinskeho wobwoda Meru ze šulskim nachribjetnikom wuhotować. Wotedać hodźa so wone hač do 3. adwenta na farach jednot­liwych wosadow.

Rozprawja wo jězbach

Radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 08. November 2017 geschrieben von:

Kašecy. Njewšědnje wobšěrny je dnjowy porjad posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Kaščanskim wjacezaměrowym twarjenju. Sobu najzajimawši dypk drje budźe, zo chcedźa radźićeljo planować započeć, kak bywši hosćenc wosrjedź Pančic-Kukowa spotorhać a ležownosć zrunać. Dale maja radźićeljo rozdawać planowanske dźěła za přetwar domu za Pančičanskej pěstowarnju na hort a za saněrowanje wjesneho puća w Kanecach.

Worklecy. Porno tomu runjewon skromny je dnjowy porjad posedźenja Wor­klečanskich radźićelow jutře wječor w samsnym času na tamnišej wyšej šuli. Tam zaběraja so ze zahajenskej bilancu gmejny a z priwatnymaj twarskimaj naležnosćomaj. Wjesnjanosta poda někotre dalše informacije.

Chrósćicy. Zahajenska bilanca budźe tež tema­ na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře w 19.30 hodź. w gmejnskej sydarni. Nimo toho chcedźa tam nadawki za nakup wohnjowobor­neje potrjeby přepodać. W nje­zjawnym dźělu­ zaběraja so radźićeljo z popłatkami za wjacezaměrowu halu „Jednota“.

Anzeige