Kniha změje premjeru

Montag, 19. August 2019 geschrieben von:
Budyšin. Składnostnje 400lětneho jubileja Michałskeje wosady je superintendent Jan Malink wudał knihu „St. Michael Bautzen. Kirche – Gemeinde – Dörfer“. Wona změje štwórtk, 22. awgusta, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Michałskej cyrkwi. W knize wěnuja so wšelacy awtorojo twarskim stawiznam Bo­žeho domu, wuwiću wosady hač do přitomnosće a wosadnym wsam. Nowostka je w němskej rěči spisana, tola nimale wšudźe je serbskosć do stawiznow a přitomnosće wosady sobu zaplećena. Wozjewjene su awtobiografiske teksty serbskich wosadnych, kotřiž přestupichu k Ochranowskej bratrowskej wosadźe, kaž tež dopomnjenki kantora Jana Awgusta Kaplerja a Hodźijskeho fararja Jana Křižana na čas dźěćatstwa na serbskej wsy. Bohaće ilustrowane wudaće předstaja fararjow, kantorow a dalše wosobiny, kiž běchu z Michałskej wosadu zwjazane. Na knižnej premjerje wustupi skupina Consonare St. Michael. Hudźbnicy hraja spěwy a reje z Kraloweho huslerskeho spěwnika, kotryž je w Michałskej wosadźe nastał.

Kedźbu, nowačcy!

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Budyšin. Přijězd nowačkow do Budyskeho Serbskeho internata budźe njedźelu, 18. awgusta, wot 18 do 21 hodź.

Kołowokoło Łužicy

Hodźij. Póndźelu we 18 hodź. přednošuje dr. Gabriele Lang w Hodźijskim towarstwowym domje na temu „Kołowokoło Hornjeje Łužicy“.

Zwučuja za musical

Donnerstag, 15. August 2019 geschrieben von:

Worklecy. Wšitcy sobuskutkowacy šulskeho musicala „Quo vadis – dokal dźeš?“ Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ jutře, pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. zaso zhromadnje zwu­čuja. Zamołwići proša wo połnoličbne wobdźělenje a wo dypkownosć.

Boršć so započnje

Kamjenc. Ze zhromadnym koncertom Kamjenskeho a Kolínskeho dujerskeho orchestra započnje so jutře w 19.30 hodź. na Kamjenskim torhošću lětuša Boršć. Po tym zahraje wot 22 hodź. kapa­ła Triple Trouble. Wulki wjeršk budźe pón­dźelu, 19. awgusta, w 13 hodź. wućah ně­hdźe tysac šulerkow a šulerjow w běłej drasće a z mnohimi kwětkami a chorhojemi z města na swje­dźe­nišćo. Dale změja přichodne dny wše­lake wubědźowanja, turněry, srjedu woblubowany wohnjostroj a wjele hudźby w swjedźenskich stanach. Wopytowarjo móža zastupny lisćik­ za cyły tydźeń za sy­dom eurow kupić abo dnjowe zastupne lisćiki wot jutřišeho hač do srjedy po 2,50 eurach resp. za přichodny štwórtk za dwaj euraj.

Pokazuja politiske plakaty

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Budyšin. Hišće hač do pjatka, 16. awgusta, je pod hesłom „Kedźbu, wuměłstwo“ w Zelenym róžku na Budyskej Serbskej hasy 8 wustajeńca z politiskimi plaka­tami Heidelbergskeho wuměłca Klausa Staecka widźeć. Staeck, wot lěta 2006 do 2015 prezident Berlinskeje akademije wuměłstwa, wozjewja wotsrjedź 1970­tych lět politiske satiriske plakatowe wuměłstwo. K zakónčenju přehladki budźe wuměłc zajutřišim, pjatk, wot 19 hodź. na městnje a swoje twórby signuje. Te chcedźa za dobry zaměr přesadźować.

Kedźbu, brigadnicy!

Budyšin. Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskom­dźa proby jutře, 15. awgusta, a pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. w Budyskim SLA. Proby su wažne za dalše nastudo­wanje swětneho oratorija „Hrodźišćo“, kotryž změje 28. a 29. septembra w Chrósćicach prapremjeru.

Kedźbu, brigadnicy!

Dienstag, 13. August 2019 geschrieben von:
Budyšin. Spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady njech njeskom­dźa proby štwórtk, 15., a pjatk, 16. awgusta, wot 9.30 hodź. w Budyskim SLA. Proby su wažne za dalše nastudo­wanje swětneho oratorija „Hrodźišćo“, kotryž změje 28. a 29. septembra w Chrósćicach prapremjeru.

Spominaja na wopory

Montag, 12. August 2019 geschrieben von:

Slepo. Z nutrnosću spomina Slepjanska ewangelska wosada jutře, ­wutoru, we 18.30 hodź. na wopory, kotrež su při nutřkoněmskej hranicy žiwjenje přisadźili. Přichodne tydźenje wotměja so w Slepom dalše zarjadowanja, wěnowace so 30. róčnicy měrliweje rewolucije.

Čitataj twórby Strittmattera

Ćisk. Na wječor žorta a rozmyslowanja z twórbami Erwina Strittmattera a jeho mandźelskeje Evy přeproša Kulturne towar­stwo Ćisk srjedu, 14. awgusta, w 19 hodź. na Ćišćanski statok. Z twórbow wobeju spisowaćelow čitataj Uwe Jordan a Majka Kowarjec.

Projekt w muzeju

Pokaza wobrazy a skulptury

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:
Budyšin. „Powědkowy raj“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru přichodnu srjedu, 14. awgusta, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Monika Šubertowa pokaza tam swoje wobrazy a skulptury. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Hudźbnik Bernd Pittkunings wotewrjenje přehladki wobrubi.

Na spěwny wječor

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Dekanatne dušepastyrstwo za młodźinu přeproša młodostnych a wšitkich dalšich zajimcow na spěwny wječor, kotryž wotměje so jutře, pjatk, w 19 hodź. na Kukowskim hrodźišću. Wopytowarjo móža so tam z nowym młodźinskim spěwnikom „Na puć z nami“ ze­znajomić a při lěhwowym wohenju spěwać, hudźić a Boha chwalić. Organi­zatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Serbske blido w stolicy

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe jutře, štwórtk, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Check­point Charlie. Štóž ma lóšt a chwile, na měsačnych zetkanjach hajenja maćer­šći­ny w cuzbje so wobdźěleć, je wutrobnje witany. Wjelelětni wobdźělnicy berlinskeho Serbskeho blida su stajnje wćipni na nowych ludźi a jich nowe dobre ideje.

Wustaja twórby Nageloweje

Drježdźany. Wustajeńcu z rysowankami Maje Nageloweje wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w twarjenju sakskeje krajneje lěkarskeje komory w Drježdźanach, Schützenhöhe 16. Přehladka wosta­nje potom­ hač do 20. žnjenca přistupna. Za­jim­cy su wutrobnje witani. Twarjenje je bjez zadźěwkow přistupne.

Porěča wo zahrodkarjach

Montag, 05. August 2019 geschrieben von:

Budyšin. Pod hesłom „Małozahrodkarjow sylnić – mnohotnosć družin a wobswětoškit spěchować“ wotměje so jutře, 6. awgusta, w 16.30 hodź. diskusijne koło w towarstwowym domje zahrodnišća „Rańše słónco“ na Schreberowym puću 11 (přijězd přez hasu Při Špitałskich łukach). Na zarjadowanje ze sakskim ministrom za wobswět a ratarstwo Thomasom Schmidtom (CDU) přeprošataj kandidat CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a zastupowacy předsyda teritorialneho zwjazka přećelow zahro­dow Budyskeho wokrjesa Reinhard Kliemann.

Zeleni so zetkaja

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Z hosćom budźe kandidat Zelenych za wólby Sakskeho krajneho sejma Gerd Kirchhübel.

Anzeige