Předsydstwo skonstituowane

Donnerstag, 09. April 2015
Artikel bewerten
(1 Stimme)

Hłownej zhromadźiznje stej nimo. Nastork­ župneje „hłowneje“ w Budy­šinje tworješe zakład wobzamknjenja na „hłownej“ w Haslowje tydźenjej po tym­. Nětko słuša wša kedźbnosć zaso nadawkam župneho dźěłoweho plana.

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je so na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Serbskim domje skonstituowało. Gremijej přisłuša sydom wosobow.

Na prěnim wuradźowanju w nowej zesta­wje wuhódnoćichu swoju župnu hłownu w Budyšinje kaž tež hłownu zhromadźiznu Domowiny w Haslowje. Wot Budyskeje župy iniciěrowanemu wobzamknjenju za pawšalne spěchowanje župow běštej so Kamjenska a Wojerowska přizamknyłoj. Zhromadne stejišćo su tak na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka přednjesli, a delegaća je wobzamknychu. Žadanje wo pawšalne spěchowanje župow po­srědkowachu po tym čłonam rady Załožby za serbski lud.

Veröffentlicht in Towarstwa
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte