Smjerdźečenjo kopańcu hrali

Mittwoch, 20. Mai 2015 geschrieben von:
Smjerdźečanski młodźinski klub je njedźelu wjesnjanow přeprosył do swojeho stadiona „Při dźiwjej rěce“. Prěni raz pře­wjedźene­ wubědźowanje w kopańcy mjez młodostnymi a ženjenymi mužemi nańdźe dobry wothłós. Byrnjež starša garda hižo krótko po zakopje 1:0 docpěła, podleža wona na kóncu z 2:8 přećiwo wo wjele młódšim Smjerdźečanam. Sudnik hry bě Smjerdźečan Roman Šenk. W nazymje chcetej so mustwje znowa na sportnišću k wróćohrě zetkać. Foto: Alfons Handrik

Budissa Budyšin by dobyć dyrbjała

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

FC Carl Zeiss Jena –

FSV Budissa Budyšin 2:1 (0:1)

Zestawa hosći: J. Jakubov – Kolan, Vrabec, Patka, Kral – Böttger, Hoßmang, Rosendo (75. Kotyza) – Reher, A. Jakubov (59. Höer). Schwitzky (65. Salewski)

Njedźelu bě so Budissa do Jeny k FC Carl Zeiss podała. Hru w Budyšinje bě Budissa 0:1 přěhrała. W cuzbje chcyše hósć hosćićelej paroli skićeć a so znajmjeńša z dypkom na domojjězbu podać. 2 490 přihladowarjow bě do sportoweho parka Ernst Abbe přichwatało. Mjez nimi běchu tež přiwisnicy z Budyšina. Tući widźa­chu wot spočatka angažowanu Budissu­. Po krótkej wobčuchanskej fazy přewza hóstne mustwo iniciatiwu a wuhra sej prěnje móžnosće. Schwitzky pruwowaše přećiwniskeho wrotarja ze strašnej třělwu (12.).

Angažement Budissy bu bórze mytowany. Po foulu na Böttgeru w šěsnatce dósta Budyšin jědnatku, kotruž Vrabec wěsće k 0:1 (14.) přetwori. Bohužel pak so po tym hosćej dalše wrota, kotrež bychu zasłužene byli, njeporadźichu. Tež spočatk druheho połčasa Budissa Budyšin hru jasnje dominowaše. Třělwa Alexandera Jakubova šmórny snadnje wyše wrotow (52.). Prěni róžk za domjacy cyłk postara so wo překwapjace 1:1 (55.).

Wolejbul w Nuknicy

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:
Minjeny kónc tydźenja wotmě so we wobłuku wjesneho swjedźenja wolejbulowy turněr w Nuknicy. Na turněrje wobdźělichu so dohromady štyri mustwa. Mjez wobdźělnikami bě hóstne mustwo z hrajerjemi-požadarjemi azyla, kotřiž bydla tučasnje w domje za azylantow­ w Holešowje. Turněr bě wulki wuspěch, dokelž dźěše hłownje wo wjeselo a zhromadnosć a nic wo do­byće. Foto: Michał Brězan

Na kóncu njetrjebawša napjatosć

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

FSV Budissa Budyšin –

VfB Auerbach 2:1 (0:0)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Vrabec, Patka, Kral – Schwitzky (86. Salewski), Hoßmang, Böttger (90. + 1 Joh­ne) – Reher, A. Jakubov (74. Höer), Ro­sendo

Trenar Tomaš Henčl bě so za někotre změny w zestawje rozsudźił. Tute dopokazachu so jako dobre. Najprjedy pak dyrbješe Jakub Jakubov swoje zamóžnosće (7.) pokazać. Potom běchu Budyšenjo na rjedźe. Rosendo-třělwa šmórny snadnje nimo wrotow (14.). Po tym zo Böttger (15.) a Alexander Jakubov (22.) tež snadnje zwrěšćištaj, bu hra słabša. Po změnje widźeše 470 přihladowarjow Budissu, kotraž chcyše partiju na kóždy pad dobyć. Domjacy cyłk čisć zwyši. To bu z 1:0 (50.) mytowane. Wólny kop Rosenda přizemi njedźeržomnje w syći hosći. Dalšu šansu měješe Alexander Jakubov. Znowa pak jenož wo centimetry wrota misny (52.). 2:0 (62.) třěli Reher. Wón bu wot Hoßmanga posłuženy. Město wrotow čisł­o 3 za Budyšin poradźi so hosćej z Auerbacha wuslědk na 2:1 (78.) znižić. Tuž nasta hišće raz njetrjebawša napjatosć. Z wulkej bojownosću a zasadźenjom pak so wšitke nadběhi přećiwnika wotwobarachu. Přiwisk Budissy Budyšin so wězo přez 3 dobyte dypki wjeseleše.
Clemens Werner

Wuslědki (19.05.15)

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

Kopańca, regionalna liga

1. Magdeburg 29 60 : 20 60

2. Zwickau 29 44 : 20 56

3. Nordhausen 29 41 : 38 45

4. Hertha BSC II 29 48 : 37 42

5. BFC Dynamo 29 32 : 26 42

6. Jena 29 42 : 37 42

7. Berlinski AK 29 34 : 35 39

8. Halberstadt 29 43 : 42 37

9. 1. FC Union II 29 49 : 47 36

10. Neustrelitz 29 42 : 39 35

11. Auerbach 29 27 : 52 31

12. Babelsberg 03 29 31 : 33 30

13. Budissa Budyšin 29 23 : 38 27

14. Meuselwitz 29 27 : 52 22

15. FC Viktoria 29 23 : 50 17

16. Plauen 29 0 : 0 0

krajna liga

FC Eilenburg – Biskopicy   0:0 (0:0)

Kamjenc – Döbeln   2:0 (0:0)

BSC Freiberg – Hohenstein-E.   6:1 (3:1)

FC Grimma – FC International  2:2 (0:1)

BSG Chemija – Markkleeberg   2:2 (0:2)

Heidenau – Glauchau   3:2 (1:1)

Póst Drježdźany – FSV Zwickau II  1:2 (0:1)

Zhorjelc – Wocl Riesa   1:2 (0:0)

1. BSG Chemija 26 49 : 23 52

2. FC International 26 57 : 32 52

3. Biskopicy 26 43 : 21 51

4. FC Eilenburg 26 41 : 22 48

Wažne dobyće

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

SJ Chrósćicy –

Wojerecy 1919 3:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Teschner – Pöpel, Schulze, Pohling, Bětnar, Zahrodnik (81. Dehn), Runt, Domaška (65. Hawš), Šafář, Šmit (65. Šiman), Žur

Pjatk popołdnju su so serbske ministrantki a serbscy ministranća w Pěskecach wubědźowali a tam zhromadnje kopańcu hrali. Pola­ staršich ministrantow bě so šěsć cyłkow wobdźěliło, pola młódšich samsna ličba. Finale ministrantow 6. do 8. lětnika doby klóšterski cyłk z 1:0 přećiwo Njebjelčanskemu. Złote wrota bě Krystof Cyž docpěł. Pola mjeńšich dyrbješe třělenje ze zdalenosće dźewjeć metrow rozsudźić. Tu mějachu Radworscy wjace zboža. Klemens Buša bě rozsudny kop přećiwo cyłkej z Pančic pře­tworił a so wo njewočakowany triumf Radworskeho mustwa postarał. Tule widźimy scenu z hry Radwor – Pančicy. Foto: Jakub Ledźbor

Serbja wuspěšni po Krakečanskich wyšinach

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Minjenu srjedu je zaso wšo Krakecam jěło. Znate kusk hinak drje pisane přisłowo pak tu měnjene njeje, wšako přichadźeja běharjo, mjez nimi tójšto Serbow, lěto wob lěto rady do wsy za Budyšinom. 28. raz bě tudyše sportowe towarstwo MSV Módro-běli přeprosyło na swój tra­dicionalny wječorny běh a wjace hač 400 běharjow je so při słónčnym wjedrje wobdźělił­o. Kaž přeco zahajichu dźěći wubědźowanje. Mjez cyle małymi pod šěsć lětami doběža Jarek Schade z Bu­dyskeje Serbskeje pěstowarnje na 350­m-skim kole na 3. městno. Krótko po tym podachu so starše dźěći a młodostni na běh přez trochu skrótšene 2,1 km, při čimž bu serbska gymnaziastka Larissa Měrćinkec w swojej starobje WU14 prěnja, mjeztym zo Janoš Nuk (MU12) w kónčnym spurće podest snadnje misny. Tež w běhomaj za dorosćenych wojowachu Serbja wuspěšnje wo prědnje městna. Na čarje 5,1 km doby Jurij Nuk (BLV „Čerwjeno-běli 90“) swoju starobnu klasu M80+ we 38:40 min., runje tak kaž Michał Nuk (OSLV Budyšin,­ 20:09 min.) pola 35–40lětnych. Za SJ Chrósćicy startowa Anja Roharkec na samsnej čarje a wubědźi sej slěborne městno w starobje 20–29lětnych žonow (25:20 min.).

Jednota prosće sylniša była

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Jednota Kamjenc II –

Sokoł Ralbicy/Hórki II 3:0 (1:0)

Zestawa hosći: Měškank – T. Matka, Róbl, Wowčerk, Budar, Šwejda (56. Mět), Cyž (70. Šnajder), Markus Serbin, Jakubaš, Kobalc, Šěn (86. Michał Serbin)

We wonkownej hrě pobrachowaše Młynk žołto/čerwjeneje karty dla, ale tež defensiwne stołpy Měrćin Matka, Robert Statnik, Syman Bogusz a Tobias Woko dyrbjachu so narunać. Potajkim žane optimalne wuměnjenja. W prěnjej štwórć hodźinje chcyše so Ralbičanska defen­siwa namakać. Hra běše wurunana. Mjerzace­ běše, zo wjedźeše we 18. min. wólny kop k nawjedowanju. Z poł lěweje strony zwjertny Kloss z prawej nohu bul do dołheho třiróžka. Měškank bě bjezmócny. Ralbičenjo mějachu kaž cyłu sezonu­ problemy w nadběhu. Jónu Šwejda­ ze 16 metrow wotćahny. We wrotarju pak namaka swojeho mištra.

Pjeć Matkow w zestawje Sokoła II

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– HZ Łaz/Běły Chołmc 2:2 (2:2)

Zestawa Sokoła: Měškank – Měrćin Matka­, Křesćan Matka (59. Šwejda), Wowčerk, Kobalc, Michał Matka (46. Šěn), Serbin, Bogusz, Młynk, Jurij Matka (80. Tomaš Matka), M. Kurjat

Po wuwojowanym dypku pola HZ Hór­nikecy/Wulke Ždźary chcychu Ralbičenjo doma połnje dypkować, wšako bě sej Kulowska rezerwa dźeń do toho dypk wubědźiła. Mustwo zesylnichu Michał Matka, Křesćan Matka, Patrik Wowčerk, a Měrćin Kurjat. Kuriozne na zestawje běše, zo bu w běhu hry hnydom pjeć hraje­rjow ze swójbnym mjenom Matka zasadźenych.

Domjacy startowachu optimalnje. Serbi­n doběža sej dołhi bul a jón wušiknje wyše wrotarja zběhny a sej sam najrjeńš­i dar k 30. narodninam wobradźi (2.). Dźesać mjeńšin pozdźišo bu Jurij Matka na hrajnišćo pósłany a běše spěšniši hač škitar a přetwori k 2:0 (12.).

Anzeige