Sy rady mjez ludźimi a wěš, što jich zajimuje? Njebojiš so, ludźi narěčeć a zdobom po nowych pućach kročić? Maš lóšt, za nowiny pisać? Da mamy prawy poskitk za tebje a čakamy na twoje požadanje!

 

Poskićamy wot wotměnjawe dźěłowe městno jako

redaktor (m/ž/d)

w redakciji Serbskich Nowin. Dźěłowe městno je njewobmjezowane.

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • planuješ, koordinuješ, rešeršuješ a zhotowješ serbsko- a němskorěčne žurnalistiske přinoški we wšelakich formatach
 • wozjewješ přinoški w ćišćanej a digitalnej nowinje kaž tež w socialnych syćach
 • podpěraš dorostowe dźěło a wutwariš zwisk k dopisowarjam

 

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • maš wysokošulske wotzamknjenje abo přirunajomne powołanske nazhonjenja na polu žurnalizma abo social media
 • pisaš rady a wobknježiš hornjoserbšćinu a němčinu ertnje kaž tež pisomnje
 • maš dobre začuće, što ludźi regiona zajimuje
 • wobknježiš zakłady a komunikaciske prawidła digitalnych medijow a socialnych syćow
 • sy zwólniwy, při crossmedialnym dalewuwiću Serbskich Nowin sobu skutkować
 • zamóžeš derje rešeršować a maš tekstowu wěstosć

 

Što ći skićimy?

 • dźěłowe městno w kreatiwnym wobłuku z wotměnjawymi nadawkami w přećelnym a nazhonitym teamje
 • mzdu po tarifje, 30 dnjow dowola wob lěto, fleksibelny dźěłowy čas kaž tež móžnosć k mobilnemu dźěłu
 • móžnosće dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

 

Dźěłowy čas wučinja 39 hodźin wob tydźeń, mjenje je po dorěčenju móžno.

Smy-li twój zajim zbudźili, potom požadaj so pola nas. Wjeselimy so na twoje digitalne požadanske podłožki.

Při prašenjach nas zazwoń abo napisaj mejlku.

telefon: 03591/577-241

Ludowe nakładnistwo Domowina
jednaćel Syman Pětr Cyž
Sukelnska 27
02625 Budyšin

nawěšk

nowostki LND