ZJAWNE WUPISANJE

 

Horiš so za fotografowanje?

Maš dobře wóčko za zajimawe motiwy?

Potom přińdź do našeho teama!

 

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. aprylej 2023 abo ručež móžno

 

fotografa (m/ž/d)

za redakciju Serbskich Nowin

 

Kotre nadawki na tebje čakaja?

 • swójske wobrazowe přinoški za rozprawnistwo w Serbskich Nowinach
 • wobdźěłanje fotow/wobrazow
 • koordinowanje swobodnych fotografow we Łužicy
 • archiwěrowanje fotow/wobrazow

 

Tute kajkosće přinjeseš sobu:

 • powołanske abo wysokošulske wotzamknjenje jako fotograf(owka) abo wjacelětne intensiwne fotografowanje
 • wobknježenje kompjuterowych programow k wobdźěłanju fotow kaž tež Office 365
 • maš jězbnu dowolnosć klasy B
 • sy kreatiwna/-y, maš swójsku iniciatiwu, dźěłaš samostatnje a sy fleksibelna/-y w zasadźenju

 

Što ći skićimy?

 • wotměnjawe dźěłowe městno w přećelnym a nazhonitym redakciskim teamje
 • atraktiwnu mzdu, 30 dnjow dowola wob lěto
 • fleksibelny dźěłowy čas
 • dołhodobnu perspektiwu a móžnosće dalšeho wukmanjenja a dalekubłanja

 

Dźěłowy wobjim wučinja 39 hodźin wob tydźeń.

Dźěłowy čas skrótšić je w mjezsobnym dorozumjenju móžno.

 

Smy-li twój zajim zbudźili, potom požadaj so hač do 19. měrca 2023 pola nas. Wjeselimy so na twoje digitalne požadanske podłožki kaž tež přikłady dotalnych dźěłowych wukonow.

 

Při prašenjach nas zazwoń abo napisaj mejlku.

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćelej Symanej Pětrej Cyžej

Sukelnska 27

02625 Budyšin

telefon: 03591/577-241

nawěšk

nowostki LND