Jako naslědnika na čole sakskeje CDU Michael Kretschmer ze Zhorjelca namjetowany

Drježdźany (dpa/SN/at/JaW). To běše dyr do politiskeje krajiny wčera nawječor w Sakskej statnej kencliji na krótkodobnje zawołanej nowinarskej konferency. Ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) připowědźi, na stronskim zjězdźe sakskeje CDU 9. decembra znowa za krajneho předsydu njekandidować a na to tež zastojnstwo ministerskeho prezidenta wotedać. „Namjetuju swojej stronje, Michaela Kretschmera za noweho krajneho předsydu wuzwolić. Budu w decembru zastojnstwo ministerskeho prezidenta złožić. Přeju sej, zo naša CDU-frakcija a SPD tež do tohole zastojnstwa Michaela Kretschmera wuzwolitej“, rjekny Tilich wčera před žurnalistami. Z tymle postupowanjom je wón konsekwency sćahnył z debakla při wólbach zwjazkoweho sejma 24. septembra, hdźež sta so w swobodnym staće dotal dominowaca CDU jeno z druhej najsylnišej politiskej mocu po AfD. Tilichej pak je rjadowany přechod wažny, tohodla njeje hnydom wotstupił.

dale čitać…
štw., 19. oktobera 2017

Bratislava/Budyšin (SN). Wědomostnicy 13 narodnych akademijow su so njedawno w Małych Karpatach blisko Bratislavy wo wudaću dalšich zwjazkow Słowjanskeho rěčneho atlasa doruzumili. Budyski Serbski institut zastupowaštej dr. Sonja Wölkowa a Tomaš Mencl.Mjezynarodna komisija rozjimowaše nimo wědomostnych tež wšelakore techniske prašenja nastupajo kompjuterowe wobdźěłanje rěčneho materiala. Wjacori wobdźělnicy předstajichu swoje najnowše publikacije z wobłuka slawistiskeho dialektneho slědźenja. Na projekće atlasa wobdźěleni wědomostnicy zaběraja so tuchwilu z tym zjednotnić, rjadować a kartografować wotmołwy na 3 500 prašenjow naprašnika, kotrež su slědźerjo na něhdźe 830 wuzwolenych městnach zezběrali. „To je wulki organizatoriski wukon, na kotrymž je 13 narodnych wědomostnych akademijow wobdźělene, mjez nimi tež Serbski institut“, informuje dr. Wölkowa.

štw., 19. oktobera 2017

SC Borea Drježdźany– SJ Chrósćicy 5:2 (2:1)Zestawa hosći: Králíček – Pöpel (87. Kunze), Hrdlitschka, Sentivan, Teichmann, Runt, Henčel, Zahrodnik (60. Domaška), Žur (72. Młynk), Věchet, Němec

štw., 19. oktobera 2017

Njewšědne ćopłe wjedro wabi tójšto ludźi do Błótow, zo bychu po groblach čołmikowali. Tomu tež wčera wječor w Bórkowach tak bě, štož je za tónle počas skerje wuwzaće. Tež sezona, hdźež póstownica wódne puće za roznošowanje listow a pakćikow wužiwa,­ je lětsa hižo zakónčena. Foto: Michael Helbig

štw., 19. oktobera 2017

Nazymske wjedro njemóhło tuchwilu rjeńše być. Tohodla su sej dźěći Wotrowskeje pěstowarnje wčera popołdnju zhromadnje ze swojimi staršimi předewzali, na kromje wsy zmije pušćeć. Na to dachu sej při pěstowarni ćopłu kołbasku słodźeć a ćehnjechu w lampionowym ćahu pod přewodom akordeona spěwajo po wsy. Foto: Feliks Haza

štw., 19. oktobera 2017

Drježdźany (SN/JaW). Prezident Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory Jörg Dittrich namołwja zwjazkowych politikarjow swój wid hladajo na zahajene koaliciske jednanja tež na wuchodne zwjazkowe kraje měrić. „Zo by so rjemjesło we wuchodnej Němskej hospodarsce dale derje wuwiwało, je politika winowata, dobre ramikowe wuměnjenja stworić. Dale je winowatosć politki so wo jenake žiwjenske poměry na zapadźe kaž na wuchodźe starać. Na to budźemy politiku stajnje zaso dopominać a ju tež na tym měrić“, připowědźi Dittrich.

štw., 19. oktobera 2017

Jan Nuk z Radworja měni:Kajki to paradoksum!­Wólby do Zwjazkoweho sejma Němskeje w septembrje su wosebje nastupajo wuspěchow strony AfD skutkowali kaž zemjerženje, předewšěm hladajo na wólbne wuslědki w Sakskej. Byrnjež wobydlerjo serbskich gmejnow w přirunanju z druhimi kónčinami Sakskeje mjenje stronu AfD wolili, tak tola absolutne ličby tež pola nas w Serbach zadźiwanje zbudźichu.Zawěsće so mnozy wolerjo AfD njejsu zaměrnje zaběrali z programom tejele strony abo z plakatami, z kotrymiž je strona we wólbnym boju wabiła. Na jednym z tychle plakatow bě widźeć samodruha žona a pod wobrazom steješe: „Neue Deutsche? Machen wir selber.“ Margot Käßmann, pósłanča Ewangelskeje cyrkwje w Němskej zwurazni, zo zrozumi tónle plakat tak, zo ma so němski lud definować na zakładźe krejneho potomnistwa, a zo so wšitcy wuzamknu, kotřiž tomu njesłušeja.Kak strašne tajke rozmyslowanja su, wěmy z časa nacionalsocializma w Němskej a wěmy tež, kajke wuskutki je to za nas Serbow měło. Nichtó z nas drje sebi ...

štw., 19. oktobera 2017

19.10.2017 – 25.10.2017 Budyski filmowy palast: Captain Underpants: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Captain Undepants w 3 D: nj 13:00 ES: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo srj) | srj 16:00, 19:30 a 21:45 | pj a so 21:45 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 My Little Pony: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) Vorwärts immer!: wšědnje 19:45 Blade Runner 2049 w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 Bigfoot Junior: so 17:00 Lego Ninjago: wšědnje 17:15 (nimo so) Rock My Herat – Mein wildes Herz: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Cars 3 – Evolution w 3 D: wšědnje 17:15 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje (nimo pó a srj) Kingsman – The Golden Circle: štw a nj 19:30 | pj a so 21:45 High Society: pj a srj 19:30 Annabelle 2: pj, so a srj 22:30 Bullyparade: so a wu 19:30 | srj 21:45 Ich – Einfach unverbesserlich: nj 13:00 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: so 17:15 Emoji: nj 13:00 Fack ju Göhte 1-3: srj 19:00Kino-ekstra: Die göttliche Ordnung: srj 17:15 a 20:15 ...

štw., 19. oktobera 2017

Kijew (ČŽ/K/SN). Předsydka strony Wótčina Julija Timošenko ma wotpohlad, lěta­ 2019 kandidować za prezidentku na Ukrainje. W rozmołwje z telewizijnym kanalom News One wona rjekny, zo chce so jako naslědnica Petra Porošenka wosobinsce wo to postarać, zo „Ukraina zaso na nohi přińdźe“. Julija Timošenko, kiž je 2005 a 2007 dwójce zastojnstwo premierki zastawała, bě so tež hižo dwaj razaj wo wuzwolenje na hłowu stata prócowała. Lěta 2010 podleža wona proruskemu kandidatej Wiktorej Janukowičej, lěta 2014 potom Petrej Porošenkej, zaběrajo z přibližnje 13 procentami jenož druhe městno. Za čas Janukowičoweho knježenja běchu Timošenko k wjace­lětnej jatbje zasudźili, wumjetujo jej pjenježne­ jebanstwo, pozdźišo pak ju dospołnje­ zrehabilitowachu. Při namócnych podawkach na „majdanje“ w Kijewje k powalenju Janukowiča bě Timo­- šenko jedna z hłownych nawodnicow protestowacych. Ukrainskej telewiziji wona wuzna, zo je zludana z jednanjow ukrainskich politikarjow, kotrychž je něhdy podpěrała, tak Wi ...

štw., 19. oktobera 2017

Wšitke prócowanja wo serbskosć su zakład za traće SerbowČestnohamtske skutkowanje trjeba wjace připóznaća. To žada sej župan župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ w Zhorjelskim wo­krjesu Manfred Hermaš. Z jasnymi słowami na wuznamjenjenskim zarjadowanju Domowiny minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje, a tym, zo njeje čestnohamtske skutkowanje jenož z přikleskom, kwětkami a rjanymi zarjadowanjemi zwjazane, pohnu lawreat Myta Domowiny 2017 mnohich k rozmyslowanju.Zakład za traće SerbowHladaš-li na to, kelko prócy a časa nałožuješ, kotryž móhł hinak wužiwać a hladajo na we wušomaj klinčacych mudračkow, kotřiž jeno swarja, što měło lěpje abo hinak być, njezadźiwa, zo so časćišo tež raz prašeš: „Čehodla sej tole wšitko hišće načinješ? A na kóncu so prašam, štó da hewak?“, tak župan. Dźe wo rěč, kulturu, naše nałožki a puć do přichoda. „Tuž praju cyle jasnje: Wšitke tele prócowanja so zadanja. Wone su zakład za traće Serbow“, podšmórny Hermaš w swojich dźaknych słowach. ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND