Budyšin (SN/BŠe). Přistajeni zawoda Budyski žonop, přisłušaceho předewzaću Develey, hižo wot póndźele stawkuja, zo bychu na swoju situaciju skedźbnili. Woni žadaja sej samsnu mzdu kaž sobudźěłaćerjo na zapadźe Němskeje. „Rozdźěle hač do 940 eurow su lózyskosć“, wuzběhny zastupowaca předsydka frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay, kotraž je lětsa hižo druhi raz na městnje, zo by přistajenych fabriki podpěrała.

Zahajili su stawk předwčerawšim na Budyskich Žitnych wikach, hdźež su z ludźimi rěčeli a připóznaće žnjeli. Popołdnju zeńdźechu so před wrotami Budyskeho stejnišća. Wčera su so sobudźěłaćerjo znowa srjedź města zetkali. „Hač do pjatka su wšelake akcije předwidźane“, zdźěli Olaf Klenke z dźěłarnistwa Cyrobizny, požiwadła a hosćency (NGG), kiž jednanja ze zawodom nawjeduje. „Přistajeni nochcedźa hižo dźěławi druheje klasy być“, wón zwurazni. Nimo toho zasadźa so dźěłarnistwo za to, zo niše mzdowe skupiny přichodnje znajmjeńša dwanaće eurow na hodźinu dóstanu.

dale čitać…
srj., 23. septembera 2020

Budyšin (SN). Towarstwo Serbska reja je sej minjene lěta z wožiwjenjom tradicionalneje serbskeje rejwanskeje hudźby dobre mjeno sčiniło. Na runje wušłej CDji „Serbska reja – Traditional Sorbian Dance Music“ předstaja wone melodije zašłych třista lět. Někotre su znate ludowe spěwy, dalše njebuchu hižo dołho k rejam hrate. Nětko předleža w nowej interpretaciji. Hudźbnicy su inspiraciju namakali w historiskich žórłach, ale tež w rozdźělnych rejwanskich a muzikaliskich tradicijach. CD chce lóšt do zhromadneho rejwanja budźić, ale tež na rejwanske wječorki, dźěłarnički a podobne zarjadowanja.

srj., 23. septembera 2020

SJ Chrósćicy – Drohotka Ramnow 1:0 (0:0)Zestawa domjacych: Králíček – B. Cyž, F. Cyž (38. Matješk), Sentivan, L. Zahrodnik, Zynda, M. Zahrodnik (74. Handrik), G. Zahrodnik (78. Mark), F. Zahrodnik, Vokáček, HeidariNa druhim hrajnym dnju krajneje koparskeje klasy bě Drohotka Ramnow z hosćom w Chrósćicach. Postupnik z wo­krjesneje ligi bě swoju prěnju partiju z 8:1 dobył. Tak bě domjacym jasne, zo to z nim lochko njebudźe. Při rjanym słónčnym wjedrje přichwata 252 přihladowarjow do Chróšćanskeho stadiona. Wot spočatka spytaštej wobě mustwje z wěsteho porjada agěrować, domjacy pak špatnje do duela startowachu a njeběchu ofensiwje dokładni dosć. Tuž sej w prěnim połčasu žanu jasnu šansu njewuhrachu. Hosćo spytachu wosebje přez dołhe třělwy wonkownych hrajerjow zasadźeć. Defensiwa wokoło rutinjeja Miroslava Sentivana pak jim mało městna skićeše. Najlěpše składnosće do přestawki pak Drohotka Ramnow přiwšěm měješe. Jónu zleća bul na žerdź, w dalšej situaciji njezamó nadběhowar sam před wro ...

srj., 23. septembera 2020

Pomocnicy dale spytaja wjelryby, kotrež su so na pobrjohu Tasmaniskeje kupy před južnym brjohom Awstralskeje na pěsk dóstali, wuchować a do morja sćahnyć. Póndźelu běchu 270 wjelrybow wuhladali, dźensa jenož něšto kilometrow dale dalše 200. Najwjetši dźěl rybow je mjeztym zahinył. Přičina masoweho fenomena njeje znata. Foto: dpa/Brodie Weeding

srj., 23. septembera 2020

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.Wulki, wjacore lěta trajacy přetwar Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki so nachila. 15. oktobra chcedźa nowu trajnu wustajeńcu swjatočnje wotewrěć. „Přehladka dokumentuje, kak bě so ze snadnje industrializowaneje Łužicy wažny energijowy wobwod NDR stał a kak so bywše brunicowe jamy dźensa poněčim na łužisku jězorinu přeměnjeja“, rozłožuje nawodnica Energijoweje fabriki Kirstin Zinke.

srj., 23. septembera 2020

Marek Krawc rozprawja z čěskeje stolicy za Serbske NowinyPo druhim jara kritiskim tydźenju ličba nowonatyknjenych w susodnym kraju njepřestajnje přiběra. Spočatk tydźenja je centralny krizowy stab pod nawodom nutřkowneho ministra Jana Hamáčeka zaso dźěłać započał. Hač knježerstwo znowa nuzowy staw postaji, njeje hišće jasne. W medijowej zdźělence rěka, zo politikarjo z tajkim krokom dotal njeliča.

srj., 23. septembera 2020

Njepilic statok w Rownom wotměje ­lětsa swój dworowy swjedźeń w mjeńšej formje. Ale swjećić sej iniciatorojo zakazać njedadźa. Zhladujo na prěni swjedźeń lěta 2000 so zarjadowani přiwšěm podobnjatej.Rowno (JoS/SN). Poslednja njedźela ­septembra je mnohim ludźom kruty termin w protyce. To dźě su dotal stajnje swjedźeń na Rownjanskim Njepilic sta­toku přewjedowali. Nimo serbskeje kultury, kotraž bě tam dožiwić, wabješe zarjadnišćo z tójšto dalšimi wosebitosćemi. Tak mějachu tam němsko-serbske kemše, burske wiki ze wšelakimi nazymskimi poskitkami a serbske jědźe.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND