Ludowe nakładnistwo Domowina pyta

lektora/lektorku

w lektoraće za powšitkownu a wědomostnu literaturu

Nadawki:

  • planuješ knihi, słuchoknihi a dalše produkty za wšě starobne a zajimowe skupiny

  • dźěłaš wusko ze serbskimi awtorkami a awtorami hromadźe a wuwiwaš z nimi manuskripty

  • wobstaraš fota a namjetuješ ilustracije

  • přehladaš a skoriguješ manuskripty

  • předstajiš knihi na wosebitych zarjadowanjach

Profil:

  • sy wysokošulski studij na polu sorabistiki abo druhich duchownych wědomosćow wotzamknył/a

  • znaješ serbsku literaturu, kulturu a serbske stawizny a horiš so za nju

  • wobknježiš pisomnu hornjoserbšćinu jara derje

Šansy:

Tebje wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću. Ze swojim dźěłom wot wuwiwanja koncepcionelnych předstawow hač k hotowej ćišćanej abo digitalnej ediciji maš wliw na přichodnu serbsku literaturu. Mzda płaći so po tarifje. Fleksibelny dźěłowy čas dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin. Cyłodnjowski dźěłowy čas hodźi so w mjezsobnym dorozumjenju tež skrótšić.

Swoju próstwu zapodaj z mejlku na .

 

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND