Splećenja – instalacije z wołmy

srjeda, 10. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wot minjeneho pjatka je wustajeńca „Splećenja – instalacije z wołmy“ w Kamjenskej Haninej cyrkwi widźeć.  Foto: Feliks Haza Wot minjeneho pjatka je wustajeńca „Splećenja – instalacije z wołmy“ w Kamjenskej Haninej cyrkwi widźeć. Foto: Feliks Haza

Wustajeńca k 450lětnemu wobstaću klóšterskeje cyrkwje w Kamjencu

„Splećenja – instalacije z wołmy“ mjenuje so nowa wustajeńca, kotruž su minjeny pjatk w Kamjenskej Haninej cyrkwi wotewrěli. „Běła wołma w rumje woznamjenja zwiski, poćahi, wotwisnosće, pokazuje přeco zaso nowe formacije a skići widy na a přez instalaciju w sakralnym rumje“, zwurazni młoda wuměłča Su­sanne Hanus na wotewrjenju přehladki w něhdyšej Serbskej cyrkwi.

Wjele lět wuměłča hižo instalacije na naj­wšelakorišich městnach nutřka kaž tež pod hołym njebjom w kraju a wu­kraju předstaja, mjenujo je tež „splećenje ruma“. Prěni raz pak pokazuje swoje wuměł­stwo w cyrkwi, štož je zdobom jeje­ dotal najwobšěrniša wustajeńca.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Wuměłča Susanne Hanus (naprawo) w rozmołwje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND