70 lět po kóncu Druheje swětoweje wójny – Dźěćace dožiwjenja ...

pjatk, 12. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Tež we Łužicy, kaž w Hórkach, nadeńdźechu ruscy a pólscy wojacy, kotřiž běchu našu domiznu wuswobodźili, powostanki struchłych njeskutkow wójny.  Foto: archiw Pawoła Roty; z wustajeńcy „Wuswobodźenje Łužicy“ Jurja Wowčerja Tež we Łužicy, kaž w Hórkach, nadeńdźechu ruscy a pólscy wojacy, kotřiž běchu našu domiznu wuswobodźili, powostanki struchłych njeskutkow wójny. Foto: archiw Pawoła Roty; z wustajeńcy „Wuswobodźenje Łužicy“ Jurja Wowčerja

Lětsa je tomu 70 lět, zo je so Druha swětowa wójna skónčiła. Jako šulscy pacholjo přiběrajo wójnu wědomje zapřijachmy. A nalěto 1945 jeje zahubu z poslednimi surowymi­ bitwami zaso w swojej domiznje, na swojej koži dožiwichmy. Wone podawki­ nětkole mnohim zaso do pomjatka přichadźeja. Z łahodnym hesłom dopomnjenki­ pak kryja so přetrate strachi, ćerpjenja, smjerć a zrudoba.

Dźěćo-wojak

Woprawdźe najmłódši Sernjančan, poprawom hišće dźěćo, bu 20. januara 1928 rodźeny Jurij Šrama do wójny zwołany. Pjeć dnjow do swojich 16. narodnin dyrbješe k HJ-jednotkam na wójnske wukubłanje, we Wysokej za njedalokim Jitrom blisko Wóslinka, nastupić. Wona znata pancerfaust bě zwučowanska bróń čisło jedyn w pěskowych jamach wokoło Kins­porka. A to njebě božedla žana hrajka! Štyri njedźele pozdźišo zadrasćichu Jurja w Drježdźanach wojaka. Jako tajki přihotowaše wón w Ottendorfje-Okrilli pola Drježdźan žiwidła za frontu.

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1) Kartki k spominanju na padłych wojakow, kaž tule za rodźeneho Pěskečana Jana Ryćerja, njeběchu ničo njewšědne.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND