Pokiwy (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo so zetkaja

Chrósćicy. Wopłóčki w Nuknicy budu jedna z temow na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w sydarni „Łužica“. Radźićeljo chcedźa přepodać nadawk k zatwarej wopłóčkoweje jamy při Nukničanskim towarstwowym domje. Dale ma na posedźenju hić wo dźěłowe městno gmejnskeho dźěłaćerja.

Worklecy. Z wobtwarjenskim planom za Kozarčanski puć we Worklecach zaběra so tamniša gmejnska rada, kotraž schadźuje so tohorunja jutře w 19.30 hodź. w šuli „Michał Hórnik“. Nimo toho změja radźićeljo wjacore twarske naležnosće rozrisać. Wobě posedźeni stej zjawnej a wobydlerjo su tuž přeprošeni.

Za dźěłarničku so přizjewić

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND