Pokiwy (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Poradźujetaj darmotnje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel přeproša jutře, štwórtk, wot 14 hodź. na socialne poradźowanje w Budyskim wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej. W socialnym prawje wosebje wobhonjeny prawiznik Gregor Janik jeho podpěruje a pomha z nim zhromadnje při rozrisanju pro­blemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Serbow poradźuje Hajko­ Kozel rady w maćeršćinje. Zajmcy njech přizjewja so pod telefo­nowym čisłom 0171/ 28 25 494.

Wěnuja so dawkowemu prawu

Wojerecy. Akademija seniorow Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka přeproša jutře, štwórtk, w 10 hodź. na dalše zarjadowanje na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Informaciske zarjadowanje z Berndom Herzgerom wěnuje so dawkowemu prawu. Mjez druhim póńdźe wo to, w kotrym padźe maja rentnarjo kelko dawkow płaćić. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03571/ 979 164.

Přewjedu projektny dźeń

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND