Prěni raz tež w serbskej rěči

póndźela, 20. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wot lěta 2008 přewjeduje Spěchowanske towarstwo kulturneho města Zhorjelca (FVKS) zhromadnje z partnerami mjezynarodne fotowe wubědźowanje „Po Puću“ – lětsa sedmy raz, ale prěni raz tež w serbskej rěči.

Zhorjelc (SN/CoR). W swojim sedmym přeběhu wěnuje so fotowe wubědźowanje „Po Puću 2015“ temje „industrija“ w euroregionje Nysa a w južnym euro­­re­gionje Sprjewja-Nysa-Bóbr. Motiwy, kaž na přikład z industrijnych stawiznow, indu­strijnych krajinow, z industrijneje kultury a techniki, su witane.

Wobdźělić móža so fotowi entuziasća wšěch starobow, myta budu spožčene w kategorijach „dorosćeni“, „młodostni“, „fotowa reportaža“ a „lubušk publikuma“, a to w cyłkownym wobjimje 1 500 eurow. Fota maja so do interneta stajić. Hač do 7. septembra móža so zajimcy přizjewić. Wšitke informacije a wobšěrne wuměnjenja za wobdźělenje namakaja na wjacerěčnej internetnej stronje www.fotowewubedzowanje.fvks.eu. Prěni króć njewupisa towarstwo wubědźowanje jenož w němskej, ale tež serbskej a čěskej rěči a nimo toho w pólšćinje a jendźelšćinje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND