Po serbskim alfabeće po puću

pjatk, 24. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobalka noweje knihi Alfonsa Frencla Wobalka noweje knihi Alfonsa Frencla

Budyšin (SN). „Mój serbski słownik“ je titul­ noweje knihi spisowaćela Alfonsa Frencla z Róžanta, kotraž je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła.

W nowostce pućuje wučer na wuměnku po serbskim alfabeće, zo by pochad woteznatych a njewšědnych wurazow wotkrył a so tak do stawiznow rěče za­nurił. Mjez druhim praša so za tym, čeho­dla rěka bydlenska štwórć we Worklecach Nuhlik, zwotkel bjerje so wuraz fawca a što je poprawom z třemjenjom měnjene. Slědźo a kedźbyhódne podeńdźenja wopisujo njerozhladuje so Róžeńčan w swojej runje wušłej knize jenož po domjacych zahonach a blišej łužiskej wokolinje, ale pućuje zhromadnje z či­tarjom po zwučenym wašnju po wšěm swěće, při čimž nachadźa zajimawe paralele k serbšćinje. Tak čitar na přikład zhoni, kotry zwisk wobsteji mjez ruskim napojom z mjenom kwas a serbskim swjedźenjom ze samsnym pomjenowanjom, hdźe bu prěnja cyrkej w Hornjej Łužicy postajena, što maja póst a póstnicy zhromadneho a što je zakład wuraza saperlot.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND