Molujo sej Łužicu wotkrywa

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Brigitte Tietze Foto:   K. Demczenko Brigitte Tietze Foto: K. Demczenko

Jako wučerka za wuměłstwo w Choćebuzu bě Brigitte Tietze wot lěta 1958 hač do 1997 šulerjow pohnuwała, serbske motiwy kaž tež powěsćowe a bajkowe figury zwobraznjeć a tworić. Sama je so hač do 1990 inspirować dała wot kruha keramikarjow na Choćebuskej uniwersiće, wšako steješe dźěło z běłej hlinu te­hdy w srjedźišću jeje wuměłskeho tworjenja. Delnjoserbski kwasny porik, brašku a hołbjacy štom jako znamjo lubosće je Brigitte­ Tietze stworiła. Powěsćowym figuram kaž wódnemu mužej abo zmijej dawaše wona keramiske indiwidualne mjezwočo, tež zhromadnosć Hornjo- a Delnjoserbow je w twórbje předstajiła.

Přistup ke kulturje je wowka Brigiće Tietze zmóžniła. Serbowka powědaše jej wjele bajkow a powěsćow, rady tež wonka w přirodźe. Wona je holcu nawučiła, w štomowych zdónkach a korjenjach lutki a dalše fabulowe stworjenja spóznać. Wotpowědne wobrazy Brigitte Tietze hač do dźensnišeho dnja moluje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND