W Serbskim instituće dynamisce na reformach dźěłaja

wutora, 18. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/CoR). Digitalizacija je tuchwilu jedna z dźěłowych ćežišćow Serbskeho instituta. „Dźěłamy wusko ze Sakskej krajnej, statnej a uniwersitnej biblioteku w Drježdźanach hromadźe. Wona je koordinaciske městno krajneho programa digitalizacije, na kotrymž so tež wobdźělimy“, rozłožuje jednaćelski zastupnik direktora Serbskeho instituta dr. Hauke Bartels. Hakle njedawno su lisćiny za digitalizowanje rukopisow, ćišćow a fotow tam zapodali. Institut chce wobšerny digitalizaciski koncept zdźěłać. Dwaj zaměraj staj z tym zwjazanaj. „Sprěnja chcemy digitalnu slědźersku infrastrukturu natwarić a zdruha chcemy sej tajku kompetencu na polu elektroniskeho wobdźěłanja datow zdźěłać, zo bychmy tež druhim serbskim institucijam słužić móhli. Serbja maja jednu instituciju měć, kotruž tutu centralnu rólu jako poradźowar přewza“, je dr. Bartels přeswědčeny.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND