Młodostnym za projekt stejo přikleskowali

póndźela, 02. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Stejace owacije je němsko-pólski młodźinski projekt „Njesprócniwe ... bjezmjezne ... ducy“ žnjał sobotu na Złokomorowskim Nowym jewišću.  Foto: Steffen Rasche Stejace owacije je němsko-pólski młodźinski projekt „Njesprócniwe ... bjezmjezne ... ducy“ žnjał sobotu na Złokomorowskim Nowym jewišću. Foto: Steffen Rasche

Zły Komorow (SN/CoR). Druhdy samo profijam słowa pobrachuja. „Předstajenje bě tak přemóžace, zo tež tři dny pozdźišo njewěm, kak móžu je wopisać“, rjekny referentka za medijowe dźěło Złokomoroskeho Noweho jewišća Christiane Freitag-Pittasch dźensa SN. Telko pak je wěste: Premjera němsko-pólskeho młodźinskeho projekta „Njesprócniwe ... bjezmjezne ... ducy – spěwana a rejwana poezija ze Złeho Komorowa a Bielsko-Białeje“ sobotu wječor na Nowym jewišću bě přewšo poradźena. Wjace hač 200 přihladowarjow je 16 młodym protagonistam stejo přikleskowało za čerstwu interpretaciju Bertolta Brechtowych spěwow a zdobom za dohlad do přećow, nadźijow, strachow a sonow europskeje młodźiny w němskej, pólskej a jendźelskej rěči.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND