Historiske fota spěchowanskemu towarstwu darił

póndźela, 23. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Christina Boguszowa, dr. Annett Brězanowa a Jürgen Maćij (wotlěwa) wobhladuja sej Meisterec konwolut historiskich fotografijow.  Foto: SN/Maćij Bulank Christina Boguszowa, dr. Annett Brězanowa a Jürgen Maćij (wotlěwa) wobhladuja sej Meisterec konwolut historiskich fotografijow. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (CoR/SN). Wosebity dar přepoda fotografikar Jürgen Maćij minjeny pjatk spěchowanskemu towarstwu Serbskeho muzeja Budyšin. Je to 37 škleńčanych negatiwow Oskara Meistera a jeho syna Johannesa z 1880tych hač do 1930tych lět. Nimo serbskich motiwow wobsteji konwolut tež ze zajimawych wobrazow Budyskich stawiznow. Do cyłka negatiwow, kotrež su digitalizowane a znowa wućišćane, słuša tež dźesać historiskich powjetšenjow. „Wjeselimy so, zo čłon našeho towarstwa nam wobrazy dari, kotrež muzejej dale damy. Kóždy muzej je wosebje žiwy z wizuelnych dokumentow, kaž su­ to tule fota drastynošerkow, kwasow abo tež skupiny w narodnej drasće w atel­jeju składnostnje Wettinskeho jubileja 1889 w Drježdźanach“, rjekny předsydka spěchowanskeho towarstwa dr. Annett Brězanowa.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND