W rapačim hnězdźezaso něšto kmane wulahnyli

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Takle so Rapaki na swojej internetnej stronje prezentuja. Funkcije a zamołwitosće su jasnje wuzběhnjene při awtentisce skutko wacych portretach wuměłcow. Wuraz wuměłcy na nich woprawdźe přitrjechi, wšako su něšto na nohi stajili, štož jim mnozy njeběchu přicpěli. Mamy mjez nami woprawdźe fachowcow, kotřiž bychu tež mjezynarodnje wobstać móhli. SN/MB Takle so Rapaki na swojej internetnej stronje prezentuja. Funkcije a zamołwitosće su jasnje wuzběhnjene při awtentisce skutko wacych portretach wuměłcow. Wuraz wuměłcy na nich woprawdźe přitrjechi, wšako su něšto na nohi stajili, štož jim mnozy njeběchu přicpěli. Mamy mjez nami woprawdźe fachowcow, kotřiž bychu tež mjezynarodnje wobstać móhli. SN/MB

Krabat pyta na kompjuterach za serbskim kralom

Na swojej internetnej stronje su Rapaki krótko do zjawneje prezenta­cije noweje kompjuteroweje hry „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ nowostku takle připowědźili: Wočakuje će cyle nowa putaca stawizna wo našim sławnym činkarju z Jitka, z ruku rysowane dyrdomdejstwa, kiž će k historiskim podawkam a městnam po wšej Łužicy dowjedu a kotrež móžeš prěni raz jako kompjuterowu hru dožiwić.

Tójšto so změniło

Rapaki, to su šesćo młodźi mužojo, kotřiž běchu hižo prěnju serbsku kompjuterowu hru „Krabat so nawróći“ w lěće 2001 wuwili. Mjeztym je so na techniskim a kompjuterowym polu kaž tež w kompjuterowych hrach tójšto změniło. Nowa hra bě za Rapaki tuž njemałe wužadanje. W minjenych šěsć lětach je kóždy jednotliwc na wosobinskim fachowym polu přinošował, zo so jemu přidźěleny wobłuk hry poradźi.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Nimo Istvána Kobjele běchu Rapaki na prezentaciji hry zajimcam rady poboku, zo bychu prěnje kročele a jednanja Krabata zmištrowali.SN/Maćij Bulank
dalši wobraz (2) Šulerjo 6. lětnika Serbskeho gymnazija su hru jako prěni wuspytali.
dalši wobraz (3) Hłowny meni hry w serbskej rěči. Móžnej stej tež delnjoserbska abo němska warianta.SN/M. Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND