Wječor z rozžahłymi twórbami

srjeda, 25. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Z rozžahłymi a hudźbnje naročnymi twórbami klawěrneje literatury zahori z Barta pochadźaca a nětko w Berlinje skutkowaca pianistka Heidemarja Wiesnerec minjenu sobotu wječor publikum­ na žurli Serbskeho muzeja.

Budyšin (CRM/SN). Kaž stajnje, hdyž wona w domjacej wokolinje koncertuje, njedachu sej tež tónraz wosebje Bartscy a wokolni wjesnjenjo wzać jej pokazać, kak jara sej ju jako wuměłču česća, kotraž pochadźa z jich srjedźizny. Skutkuje dźě wona tež z wulkim wuspěchom tohorunja daloko za mjezami našeho kraja.

„Appassionata“ mjenowaše pianistka swój program, a zawěrno rozžahle jón wona předstaji. Tak so zahoritosć a zdobom napjatosć tež na připosłucharstwo přenjeseštej. A wězo měješe wurjadna „Sonata“ opus 57 Ludwiga van Beethovena z lěta 1804 – appassionata mjenowana, dokelž jewi so w njej wosebje plastisce njemdrosć mocow přirody, z kotrymiž so komponist ze swojej žiwjenskej ćežu identifikowaše – w koncerće swoje hódne městno. Torhace wětry a demonisku namóc spyta interpretka znowa wudodnić.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND