Pokiwy (27.11.15)

pjatk, 27. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Přewjedu zaso spěwny swjedźeń

Wojerecy. 19. raz přewjedu spěwni poeća a spěwne skupiny z cyłeje Němskeje we Wojerowskej kulturnej fabrice dźensa a jutře wubědźowanje „Hoyschrecke“. W 21 hodź. so spěwny swjedźeń z hódnoćenjom publikuma zahaji, jutře dopołdnja jón z dźěłarničkami a popołdnju z kofejowym koncertom pokročuja. Wjeršk budźe jutře w 20 hodź., hdyž so sydom wot přihladowarjow a jury wuzwolenych wobdźělnikow wo dobyćerske myto „Hoyschrecke“ wubědźuja.

Na adwentne popołdnjo

Konjecy. Konječenjo a jich hosćo su jutře na dwór towarstwow w Konjecach na adwentne popołdnjo přeprošeni. W 15 hodź. je na žurli zhromadna swačina. Wot 15.30 hodź. zanjese tam Serbski muski chór Delany adwentne a hodowne spěwy kaž tež nowe pěsnje ze swojeho programa. Połhodźinskemu koncertej přizamknjetej so hodowne paslenje a wopyt swjateje Borbory ze swjatym Mikławšom. Wot 16 hodź. budźe bjesada na dworje, hdźež poskića horce wino a pražene kołbaski.

Adwentny koncert RBB

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND