Pokiwy (01.12.15)

wutora, 01. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Porěča wo integraciji

Wojerecy. Dalši wobydlerski forum k prašenjam azyla a integracije wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga. Rozmołwjeć chcedźa so tam wo prašenjach kaž „Kak funguje w nowym domje za požadarjow azyla?“, „Kak móže so integracija poradźić?“ a „Islam – korjeń terora?“. Iniciatiwa za ciwilnu kuražu wšitkich zajimcow přeproša.

Poskićataj rozmołwu

Budyšin. Wobchadopolitiski rěčnik frakcije SPD Sakskeho krajneho sejma Thomas Baum a Benedikt Dyrlich z Budyskeho zwjazka SPD poskićataj woby­dlerjam jutře, srjedu, wot 17 do 18 hodź. rozmołwu w Budyskim běrowje strony Před Šulerskimi wrotami 13. Prašenja móža zajimcy tež e-mailnje pod hpk1571 @gmail.com pósłać.

Wo kolesowanju w měsće

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND