Pokiwy (08.12.15)

wutora, 08. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Spěwaja w chorowni

Kamjenc. Zo bychu tež w Kamjenskej chorowni maltezow pacientam trochu adwentneho wjesela wobradźili, přewjedu tam wjacore hudźbne popoł­dnja. Jedne z nich wuhotuje jutře, srjedu, Chróšćanski cyrkwinski chór. Wot 17 hodź. zanjesu spěwarki a spěwarjo mjez druhim serbske adwentne pěsnje. 23. decembra zahudźa we 18.15 hodź. dujerjo Małowjelkowskeje bratrowskeje wosady, a patoržicu wot 13 hodź. poćehnje kantorstwo swj. Marje spěwajo po stacijach. Nimo toho poskićeja kóždu póndźelu we 18.30 hodź. adwentne rozpominanje.

Póńdźe wo serbske prašenja

Zły Komorow. Łužiski běrow braniborskeje załožby Rosy Luxemburg přeproša na dalše zarjadowanje w rjedźe „Rěčeć wo filozofiji, wuměłstwje a politice“. Štwórtk, 10. decembra, steja Serbja a jich nastupace temy w srjedźišću. Z hosćom budźe spěwytwórc Bernd Pittkunings. Zarjadowanje wotměje so w Złokomorowskej kniharni Tengler na Torhošću 11 a započnje so w 19 hodź. Zastup je darmotny.

Šulerjo koncertuja

wozjewjene w: Pokiwy
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND