Čitajće w nowym rozhledźe (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na spočatku noweho, 66. lětnika, tak kaž so spočatk noweho lěta słuša, chce re­dakcija Rozhlada nowe wobsahi w kulturnym časopisu zawjesć. W januaru zahajimy rubrice „Serbske žiwjenje w ...“ a „Postrow serbski ze zańdźenosće“. Prěnja nowa rubrika měła dohlad do tu­časneho žiwjenja Serbow we wulkoměstach zwonka Łužicy poskićeć. Dalši zajimcy, kotřiž chcyli čitarjam swoje žiwjenje w dalinje předstajić, móža so rady w redakciji přizjewić­. Druha rubrika, kotruž wuhotujemy w kooperaciji z dr. Annett Brěza­nowej z Budyskeho Serbskeho kulturneho archiwa, wjedźe čitarjow do zańdźenosće přez zdźělenki, kotrež su znate serbske wosobiny pósłali. W prěnim dźělu tejele rubriki předstajimy pohlad­nicy, poćahowace so na załoženje Domowiny.

Zo ma hornjoserbska Wikipedija hižo wjace hač 10 000 přinoškow, smy njedawno w našich medijach słyšeli a čitali. Tola tónraz podawa Julian Nyča dokładniši wobraz wo skutkowanju awtorow, wo fungowanju a wo woznamje hornjoserbskeje wersije swobodneje encyklopedije Wikipedia.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND