Folklora ma zaso hódnotu

srjeda, 06. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lěto 2016 je SLA ze silwesterskim koncertom na nowej žurli witać móhł. Na lisćinje předewzaćow za nowe lěto tež steji, zesylnić zhromadne dźěło mjez ansamblom a NSLDź. Tak budźetej zarjadnišći lětsa prěni raz dźeń dźiwadła za serbsku młodźinu zhromadnje wuhotować. Jednaćelka SLA Diana Wagnerec hlada optimistisce do přichoda. Foto: Carmen Schumann Lěto 2016 je SLA ze silwesterskim koncertom na nowej žurli witać móhł. Na lisćinje předewzaćow za nowe lěto tež steji, zesylnić zhromadne dźěło mjez ansamblom a NSLDź. Tak budźetej zarjadnišći lětsa prěni raz dźeń dźiwadła za serbsku młodźinu zhromadnje wuhotować. Jednaćelka SLA Diana Wagnerec hlada optimistisce do přichoda. Foto: Carmen Schumann

Jednaćelka SLA Diana Wagnerec zhladuje na prěnje połlěto w zastojnstwje

Wot 1. awgusta 2015 nawjeduje Diana Wagnerec Serbski ludowy ansambl. Cordula Ratajczakowa je so z jednaćelku po prěnich měsacach skutkowanja wo nětčišim stawje SLA rozmołwjała.

Kak derje sće so na nowym městnje na čole SLA zadźěłała?

D. Wagnerec: Njejsym wšak nowa w SLA, štož mi zadźěłanje jara wolóža. Dokelž pak mam swój bywši wobłuk předawanja předstajenjow tež hišće sama na starosći, njemóžu wšitko naraz zdokonjeć. Wjeselu so, zo změju wot 11. januara nowu sobudźěłaćerku poboku, přetož z tuteje wažneje pozicije zawěsćeja so předstajenja a z nimi dochody SLA.

Na kotre prěnje wuslědki rady zhladujeće?

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND