Pytaja za nowymi formami a poskitkami

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wukrajni poeća-wobdźělnicy lońšeho 37. swjedźenja serbskeje poezija su přebywanje we Łužicy tež za wopyt Budyskeho Mikławška  wužiwali.  Foto: Alfons Wićaz Wukrajni poeća-wobdźělnicy lońšeho 37. swjedźenja serbskeje poezija su přebywanje we Łužicy tež za wopyt Budyskeho Mikławška wužiwali. Foto: Alfons Wićaz

Hódnoćenje a zhladowanje do přichoda tradicionalneho Swjedźenja serbskeje poezije

Swjedźenje serbskeje poezije Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW) słušeja k tradicionalnym wuznamnym kulturnym podawkam w Serbach. Swój spočatk mějachu 1979 na Wotrowskim hrodźišću, na kotrymž běštaj nimo serbskich literatow mjez druhim tež čěski a ukrainski basnik Josef Suchý a Wolodymyr Lučuk prěnjej wukrajnaj hosćej. Ideju za kulturny swjatk we Łužicy bě tehdy Benedikt Dyrlich z kóždolětneho mjezynarodneho Puškinoweho swjedźenja w Michalowskoje pola Moskwy do Łužicy přinjesł.

Loni, krótko do hód, je so skupina ZSW zetkała, zo by wo přichodźe swjatka poezije rozmyslowała a prěnje mysle za nowe formy kulturneho po­dawka zezběrała. Bywši předsyda zwjazka a nětčiši předsyda Koła serbskich spisowaćelow we wobłuku ZSW Benedikt Dyrlich bě hižo do toho signalizował, zo po dotal organizowanych swjedźenjach lětsa za wosomatřicety jako nawoda k dispoziciji njebudźe. Předsydstwo ZSW jednohłósnje rozsudźi, tradiciji „njewusnyć dać“, ale snano na druhe wašnje přewjesć.

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Berlinske Serbske blido je wobdźělenym basnikam lońšeho swjatka poezije tohorunja płódny podij skićiło.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND