Nowe dožiwjenja w muzeju

wutora, 12. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Sebje samoho znowa wunamakać – takle­ wopisuje Wojerowski měšćanski muzej přetworjenje swojeje trajneje wustajeńcy. Zajutřišim chcedźa tam nowy­ dźěl přehladki wotewrěć.

Wojerecy (SN/MWj). Po wjace hač dwa­ceći lětach wotewru zajutřišim, štwórtk, we 18 hodź. nowy dźěl trajneje wustajeńcy Wojerowskeho měšćanskeho muzeja. Je to prěni krok zwoprawdźenja noweho cyłkowneho koncepta, z kotrymž chcedźa wopytowarjam wšitkich starobnych skupin zmóžnić, muzej z wjeselom dožiwić. To zdźěla Felix Pal, referent za personal, zarjadnistwo a komunikaciju Wojerowskeje zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND