„Dźiwadło za Tebje“ ze 140 młodostnymi

wutora, 26. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Józef Moser, Syman Philipps a Wilhelm Milde (wotlěwa) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin so w tamnišej dźiwadłowej skupinje angažuja. Tak bě za nich wčerawši Dźeń dźiwadła jara zajimawy. Mjeztym zo wabi Wilhelma bóle klankodźiwadło, bě tamnymaj skerje dohlad do techniki, swěcy a zwuka wjeršk wopyta.  Foto: SN/M. Bulank Józef Moser, Syman Philipps a Wilhelm Milde (wotlěwa) ze Serbskeje wyšeje šule Budyšin so w tamnišej dźiwadłowej skupinje angažuja. Tak bě za nich wčerawši Dźeń dźiwadła jara zajimawy. Mjeztym zo wabi Wilhelma bóle klankodźiwadło, bě tamnymaj skerje dohlad do techniki, swěcy a zwuka wjeršk wopyta. Foto: SN/M. Bulank

Budyšin (SN/CoR). Dohromady 140 młodostnych z wyšich šulow Worklecy, Ralbicy, Radwor a Budyšin kaž tež z Budyskeho Serbskeho gymnazija wobdźěli so wčera na Dnju dźiwadła za serbsku młodźinu, kotryž je Budyske NSLDź štwórty króć pod hesłom „Dźiwadło za Tebje?“ přewjedło. Prěni raz přewza SLA rejwansku a hudźbnu dźěłarničku, a to pod nawodom baletneje mišterki Mije Facchinelli. Tež dohlad do dramaturgije bě nowosć. Tak mějachu dźiwadźelnicy Jan Mikan, Petra Bulankec-Wencelowa, István Kobjela, Tomaš Cyž, Marian Bulank a Anna-Maria Brankačkec šěsć skupin po dohromady sydom dźěłarničkach přewodźeć, zo by potencielny dorost dohlad do wšěch dźiwadłu přisłušacych wotrjadow a móžnych powołanjow wuměłskeho a rjemjeslniskeho razu dóstał.

Nimo Budyskich šulerjow, kotřiž sej najnowšu inscenaciju młodźinskeho dźiwadła Serbskeho gymnazija w NSLDź „Crux abo Zbóžnik pod łožom“ 4. februara wobhladaja, započa za wšěch tamnych program z hru Hanki Jenčec. Socialna pedagogowka Beata Nastickec poda młodostnym trěbne informacije nastupajo chłostanje w zwisku z drogami.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND