Lessingowe drohotki wotkryli a předstajili

štwórtk, 28. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Kamjenskeho Lessingoweho muzeja dr. Sylke Kaufmann (nalěwo) a Birka Siwczyk z dźěłoweho kruha za spřistupnjenje Lessinga předstajištej zjawnosći wčera portret Lessinga, kotryž bě po zdaću hižo zhubjeny. Loni běchu mólbu z 18. lětstotka naraz na internetnej awkciji poskićeli.  Foto: Rico Löb Nawodnica Kamjenskeho Lessingoweho muzeja dr. Sylke Kaufmann (nalěwo) a Birka Siwczyk z dźěłoweho kruha za spřistupnjenje Lessinga předstajištej zjawnosći wčera portret Lessinga, kotryž bě po zdaću hižo zhubjeny. Loni běchu mólbu z 18. lětstotka naraz na internetnej awkciji poskićeli. Foto: Rico Löb

Kamjenc (SN). Za fachowcow bě to nimale kaž dźiw, jako jewješe so loni w interneće originalny Lessingowy portret, znaty dotal jenož jako čornoběłe zwobraznjenje wosebiteje wobrazoweje słužby. Mólba słuša k tak mjenowanym „aw­tentiskim“ podobiznam, kotrež nastachu za čas Gottholda Ephraima Lessinga (1729–1781), a pokazuje rozswětlerja a spisowaćela jako něhdźe 30lětneho. Zo je so poradźiło, drohotku z podpěru spěchowanskich srědkow samo za Kamjensku zběrku nakupić, bě dalši dźiw. We wobłuku zarjadowanskeho rjadu Lessingowe akcenty su nowonakup wobraza wčera zjawnosći předstajili.

Njebě pak to jenička překwapjenka, kotruž stej nawodnica Kamjenskeho Lessin­goweho muzeja dr. Sylke Kaufmann a Birka Siwczyk z dźěłoweho kruha­ za spřistupnjenje Lessinga wčera prezentowałoj. Tež po­dobiznje star­šeju Lessinga, Johanna Gottfrieda (1693– 1770) a Justiny Salome Lessing (1703– 1777), stej nětko wobstatk muzeja. Moler Heinrich Lessing (1856–1930) bě mjez­ druhim za zjed­noćenstwo bywšich Lessingowych šu­lerjow wobraz za awlu Lessingoweje šule stworił.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND