Wustajeńca dopomina na kritiskeho wuměłca

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Heinz Auerswald so sobu za to zasadźa, zo by so dopomnjeće na Jürgena von Woyskeho ze žiwjenjom pjelniło. Doma w Tornowje ma wón mjez druhim pastelowy wobraz a keramikowe plastiki.  Foto: Andreas Kirschke Heinz Auerswald so sobu za to zasadźa, zo by so dopomnjeće na Jürgena von Woyskeho ze žiwjenjom pjelniło. Doma w Tornowje ma wón mjez druhim pastelowy wobraz a keramikowe plastiki. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Wosebita wustajeńca „Jürgen von Woyski – wuměłc našeho regiona“ je wot srjedy tohole tydźenja we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć. Załožba, kotraž je po wuměłcu pomjenowana, pokazuje w nowej přehladce wobrazy, małe plastiki a talerje rězbarja a molerja Jürgena von Woyskeho (1929–2000).

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND