Skora čestne myto přepodał

póndźela, 01. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Helen Vogel (15) bu z čestnym mytom wuznamjenjena.  Foto: Ulrike Herzger Helen Vogel (15) bu z čestnym mytom wuznamjenjena. Foto: Ulrike Herzger

We Wojerowskim Lessingowym gym­naziju wotmě so sobotu mytowanski koncert regionalneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“. Z cyłkownje 90 wobdźělnikow zarjadowanja je so 17 mytowanych předstajiło.

Wojerecy (DGe/SN). Dietmar Wolf jako předsyda saksko-łužiskeho towarstwa Młodźina hudźi je so wosebje sponsoram za pomoc dźakował. Někotrych instrumentalistow z Budyskeje a Wojerowskeje hudźbneje šule kaž tež ze Zhorjelskeho třiróžka, kotřiž běchu najwjace dypkow w swojej kategoriji docpěli, počesćichu darićeljo z wosebitym mytom. Mjez nimi bě Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU), kiž přepoda wiolinistce Helen Vogel z Wojerowskeje hudźbneje šule čestne myto města. Wona smě nětko 17. apryla z Nowej Łužiskej filharmoniju 51. Wojerowske hudźbne dny wotewrěć.

Na pisanym mytowanskim koncerće zaklinčachu solistiske kaž tež twórby starych mištrow a młódšich komponistow w dueće a w ansamblu. Dźěći a młodostni w starobje dźewjeć do 16 lět pokazachu kedźbyhódne wukony na harfje, kontrabasu, gitarje, akordeonje, violoncellu, klarineće, wiolinje a trompeće kaž tež w předmjeće spěwanje. Dźewjećo z nich wobdźěla so na sakskim krajnym wubědźowanju, kotrež budźe w měrcu tohorunja we Wojerecach. Najlěpše wukony mytuja tam z delegowanjom na zwjazkowe wubědźowanje.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND