Program so publikumej lubił

póndźela, 15. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo spěwow a hudźbno-hrajnych scenow stejachu sobotu w Slepjanskim SKC tež tradicionalne reje w srjedźišću lóštneho programa. Foto: Jost Schmidtchen Nimo spěwow a hudźbno-hrajnych scenow stejachu sobotu w Slepjanskim SKC tež tradicionalne reje w srjedźišću lóštneho programa. Foto: Jost Schmidtchen

Liza a Matej před domskim so parałoj

Slepo (JoS/SN). Z wječornym programom „Nałožki, drasta, tradicije“ je Serbski folklorny ansambl Slepo publikum sobotu na wupředatej žurli tamnišeho Serbskeho kulturneho centruma zahorił. Pisana rewija serbskich nałožkow, spěwow a rejow bě splećena do znateje stawizny wo Lizy a Mateju, kotrajž sej w Slepom domčk zarjadujetaj. Předstajiłoj staj jeju Doreen Nowušowa a Björn Sobotta. Zarjadowanske dźěła pak so dlija, dokelž přeco zaso nowe podawki, kaž nalětni koncert a posedźenja gmejnskeje rady, elan wobeju haća.

W srjedźišću sobotneho lóštneho programa stejachu serbske nałožki. Husacej reji přizamknyštej so pjerjodrěće a syčenje z kosu. Znowa steještaj Liza a Matej w fokusu podawizny. Wšako njemóžeše Matej z kosu wobchadźeć, na čož jemu Manfred z Rownoho w telewizijnym programje pokaza, kak ma ju prawje wótřić. Wjele wjesela mějachu přihladowarjo tež při dalšich pryzlach a počinkach. Tak bě so na přikład stary přećel Mateja z wulkoměsta do Slepjanskeje holcy zahladał, štož so z kuplowanjom skónči. Slědowaše pak dobry wukónc stawizny, a to z nalětnim koncertom Mateja a wuhnaćom zymy z burskej polku.

Dwuapołhodźinski program bě wukon k zachowanju serbskich nałožkow a rěče w Slepjanskej wosadźe. Dźak słuša organizatorce zarjadowanja Steffi Bierholdtowej, režiserce Alenje Kubánkovej a sobuskutkowacym: Slepjanskemu folklornemu ansamblej, Rownjanskemu wjesnemu dźiwadłu, spěwarkam-Rowniskim glosam, Slepjanskemu tradiciskemu towarstwu, Rownjanskemu towarstwu Njepilic dwór a dalšim. Hudźbu zestajał bě Wolfgang Kotisek, wo chórowe nastudowanje starał bě so Michał Janca z Budyšina.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND