Kwětki darić dale moderne

wutora, 08. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Mandźelsku abo přećelku dźensa na Mjezynarodnym dnju žonow z kwětku zawjeselić je po wšěm zdaću přeco hišće moderne. Wo tym je floristka w Budyskim Steglichec wobchodźe Diana Mejnowa přeswědčena. Hižo wotranja měješe wona ruce połnej dźěła, kwětki přihotować. A měješe zaćišć, zo překwapjeja mužojo swoju najlubšu radšo dźensa, 8.měrca, z kwěćelom hač na dnju Walentina 14. februara. Prěni Mjezynarodny dźeń žonow swjećachu 19. měrca 1911. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND