Knižne wiki jara powabne byli

póndźela, 21. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

260 000 wopytowarjow zličichu na lětušich Lipšćanskich knižnych wikach. To bě 9 000 zajimcow wjace hač loni. Tak je telko ludźi kaž hišće ženje wikowe hale a zarjadowanja w rjedźe „Lipsk čita“ w měsće nad Plesnu wopytało.

Lipsk (SN/MiR). Jako so wčera w Lipsku wrota lětušich knižnych wikow zawrěchu, běchu mjez wjace hač 2 250 wustajerjemi tež sobudźěłaćerjo Ludoweho nakładnistwo Domowina jara spokojom. Jednaćelka LND Marka Maćijowa rjekny: „Wopytowarjo našeho stejnišća zajimowachu so wosebje za biografiju wo Jurju Brězanu z pjera prof. dr. Dietricha Šołty a za zwjazk ,Wobrazy z Łužicy‘ z fotami Geralda Großy, kotryž je Jürgen Maćij wudał.“ Sobudźěłaćerjo móžachu so tež na informaciskich poskitkach druhich nakładnistwow wobdźělić“, zwurazni Marka Maćijowa. Tomaš Šołta z wotrjada LND zhotowjenje praji: „Chcych mjez druhim wědźeć, kak so dźěćace knihi na polu nowych medijow wuhotuja.“

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND