Wulki zajim Budyšanow za fota Rolfa Dvoraceka

póndźela, 21. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Rolf Dvoracek w rozmołwje z grafikarku Iris Brankačkowej na wote wrjenju wosebiteje wustajeńcy w Budyskim muzeju  Foto: SN/Maćij Bulank Rolf Dvoracek w rozmołwje z grafikarku Iris Brankačkowej na wote wrjenju wosebiteje wustajeńcy w Budyskim muzeju Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/at). Hdyž płaći z ludźimi přepjelnjena žurla jako měritko připó­znaća za přez lětdźesatki zdokonjane dźěło jako wobrazowy žurnalist a swědomity chronikar, potom sej Budyšenjo Rolfa Dvoraceka jara waža. Sobotu bu jemu wěnowana wosebita přehladka „Rolf Dvoracek – Pytać za perfektnym wokomikom – Budyšin w fotografijach ze šěsć lětdźesatkow“ w Budyskim muzeju swjatočnje wotewrjena. Muzejowy personal dyrbješe bohužel tójšto zajimcam hnydomne wobhladanje ekspozicije poručić – rumnosć wotewrjenskeho zarjadowanja bě hižo poł hodźiny do zahajenja dospołnje wobsadźena.

Wustajeńca je poprawom gratulacija muzeja k lońšim wosomdźesaćinam Rolfa Dvoraceka, a to jenož něšto dnjow do jeho 81. narodnin. Wobdarjeny pak je Budyski muzej. Přetož digitalne žórła tam prezentowanych 492 wobrazow wobohaćeja nětko fotografowy skład muzeja. Rolf Dvoracek bě je přewostajił, za čož so jemu nawoda dr. Jürgen Vollbrecht wutrobnje dźakowaše.

„Sće so hižo sam do stawizniskeje knihi města zapisał“, rjekny Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) znatemu fotowemu žurnalistej. Ahrensej jako Nowobudyšanej wustajane fotografije nazornje dokumentuja, kak je so město přez lětdźesatki wuwiło.

Wosebitu přehladku wudospołnjatej wopytowarjej poručeny přewodniski katalog kaž tež sadźba póstowych kartow z dźesać pokazanymi motiwami. Wobě stej při muzejowej pokładni na předań.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND