Kruty termin spomóžny

póndźela, 21. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
K rjanym tradicijam w Nowej Łuce słuša, zo tam k zahajenju jutrownych wikow akteram a wopytowarjam jutrowny chlěb poskićeja.  Foto: Ulrike Herzger K rjanym tradicijam w Nowej Łuce słuša, zo tam k zahajenju jutrownych wikow akteram a wopytowarjam jutrowny chlěb poskićeja. Foto: Ulrike Herzger

Wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce stajnje jedne z poslednich

Nowa Łuka (UH/SN). Hižo 25. raz pospochi je towarstwo k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy kónc tydźenja srjedźołužiske wiki jutrownych jejkow w Nowołučanskim Wjesnym hotelu wuhotowało. Přihotować pomhali a sobu wobrubili su je Židźinski a Łazowski chór, dźěćace rejwanske skupiny a mnozy rjemjeslnicy.

Tónle jubilej swědči wo tym, zo su na swojim­ dotalnym puću hromadźe z partnerami­ wjele prawje činili, štož wšitkich akterow do cyłka wjaza, rjekny předsyda towarstwa Werner Bejma na wotewrjenju wikow. Po jeho słowach je so jako dobre wopokazało, zo běchu so wot wšeho spočatka na kónc tydźenja­ bołmončki jako kruty termin za tele zarjadowanje dojednali. Na to móža so debjerjo jutrownych jejkow runje tak nastajić kaž zajimowany publikum. Snano tež tohodla móža z wot­hłosom mjez wo­pytowarjemi kóžde lěto spokojom być, rjekny Werner Böhme.

Organizatoram w Nowej Łuce je wažne, zo njedemonstruja jenož wšelake techniki debjenja jutrownych jejkow, ale runje tak serbske nałožki, reje a rěč. Ćim bóle so předsyda towarstwa wjeseli, zo so młódši ludźo za to přiběrajcy zajimuja. Tak běchu tónraz Aleksa Zahonec w katolskej drasće a sotře Emilia a Elena Kašporec­ kaž tež jeju kuzina Emma Hahnec­ (wšitke ze Židźinoho) we Wojerowskej ewangelskej drasće widźeć. Runje tak zajimawe bě, jako Werner Bejma wopytowarjam rozłoži, što maja pruhi, kruhi a třiróžki na debjenych jejkach woznamjenjeć.

Tradicionelnje wotewrěł je Nowołučanske jutrowne wiki superintendent na wuměnku Friedhart Vogel, kiž bě swój čas towarstwo k hajenju regionalneje kultury srjedźneje Łužicy sobu załožił.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND