Wot grafiskeje nowele k filmej

srjeda, 11. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kniha nakładnistwa Voland & Quist Kniha nakładnistwa Voland & Quist

Prěnjotnje wušła je grafiska nowela „Alois Nebel“ jako třidźělny rjad w lětach 2003 do 2005. Lěto pozdźišo wuńdźechu tři jednotliwe zwjazki w zhromadźenych spisach, kotrež zbudźichu wjele kedźbnosće. Přełožili su je lěta 2008 do pólšćiny, 2012 do němčiny a 2013 do francošćiny. Serbski přełožk hišće wusteji, by pak přejomny był. Teksty Rudiša bychu hladajo na młódšich čitarjow serbski knižny poskitk zawěsće wudospołnili.

Lěta 2011 je režiser Tomáš Luňák nowelu „Alois Nebel“ jako animaciski film zwoprawdźił. A tón bě na festiwalach po cyłym swěće jara wuspěšny. 2012 bě nominowany za Oscara w kategoriji „najlěpši cuzorěčny film“ a dósta w samsnym lěće Europske filmowe myto jako najlěpši animaciski pask.

Hłowna figura Alois Nebel je w přewrótowym času 1989 stacijowy stražnik wotležaneho železniskeho zastanišća „Bílý potok“ w horinach Hrubý Jeseník. Samotnemu, dobroćiwemu Nebelej jewja so na kolijach přeco zaso europske šerjenja namócneho 20. lětstotka – ćahi z wojakami, jatymi a wuhnatymi. Wón tuž wobłudni, dyrbi do psychiatrije, bjezdomny błudźi po Praskim hłownym dwórnišću a nawróći so skónčnje do horin, hdźež lubosć, ale tež smjerć, wjećba a wumóženje na wšelakorych ludźi stawiznički čakaja.

W powědančku „Alois Nebel“ jewja so z konfliktami wobćežene němsko-čěske stawizny ze wšěm wotmachom. Rudiš kroči literarnje dale po puću, kotryž bě Jáchym Topol w 1990tych lětach přihotował. Tež Bohumila Hrabala dyrbiš w tym zwisku naspomnić. Wot časa jeho 1964 wušłeje knihi „Ostře sledované vlaky“ njebě w kraju železnicy Čěskej žanoho rjeńšeho lubosćinskeho wuznaća k ćaham a jich ludźom. Robert Lorenc

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND