Z wobstajnosću reagować poručenje

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Slepom je so kónc tydźenja 70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń wotměł. Swjedźenske kemše w tamnišej cyrkwi wobrubi spěwna skupina Kólesko pod nawodom Geralda Schöna (2. wotlěwa). Wosadna fararka Jadwiga Malinkowa (naprawo) a serbski superintendent Jan Malink (3. wotprawa) so jim dźakowaštaj. Foto: Martina Arlt W Slepom je so kónc tydźenja 70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń wotměł. Swjedźenske kemše w tamnišej cyrkwi wobrubi spěwna skupina Kólesko pod nawodom Geralda Schöna (2. wotlěwa). Wosadna fararka Jadwiga Malinkowa (naprawo) a serbski superintendent Jan Malink (3. wotprawa) so jim dźakowaštaj. Foto: Martina Arlt

70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Slepom so wotměł

Slepo (SN/MkWj). Z wjacorymi zarjadowanjemi swjećachu ewangelscy Serbja a dalši zajimcy kónc tydźenja w Slepom jubilejny 70. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń, kotryž steješe lětsa pod hesłom „Woni pak wostachu wobstajni“. Jedyn z wjerškow – wčerawše wulke kemše w Slepjanskej cyrkwi – je spěwna skupina Kólesko pod nawodom Geralda Schöna dostojnje wobrubiła. Kemše swjećachu serbski superintendent Jan Malink z Budyšina, Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa a Hodźijski farar Christoph Rummel.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND