Zhromadnje za brunicu a Serbow poručenje

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Sakska a Braniborska přezjednej do přichoda

Zhorjelc (SN/JK). Při rjadowanju financow mjez Zwjazkom a krajemi kaž tež w prašenjach brunicy chcetej Sakska a Braniborska přichodnje hišće wušo hromadźe dźěłać. Na zhromadnym po­sedźenju krajneju knježerstwow wčera w Zhorjelcu wuprajištaj so ministerskaj prezidentaj Sakskeje Stanisław Tilich (CDU) a Braniborskeje Dietmar Woidke (SPD) přećiwo jednostronskim sćěham za brunicu. Wot zwjazkoweho hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) žadany popłatk za škit klimy wohroža tysacy dźěłowych městnow we łužiskim wuhlowym rewěrje. Tilich warnowaše: „Tu so politisce zapřimnje ze sćěhami za hospodarstwo a region.“ W prašenjach brunicy skedźbništaj wobaj premieraj na niske kóšty zmilinjenja brunicy a na to, zo so tež strukturna změna bjez brunicy zwoprawdźić njehodźi. „Z přechwatanym kóncom wudobywanja brunicy hrozytej Łužicy deindustrializacija a bjezdźěłnosć, kaž smy ju na spočatku 90tych lět nazhonili“, rjekny Woidke.

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND